Ursprunget av olja – falskeligen definierat år 1892

0
14407

Överste Fletcher Prouty förklarar hur olja falskeligen klassificerades som ”fossilt bränsle” år 1892 på uppdrag av Rockefeller.