I USA pågår det avancerad informationsinsamling som görs av polisen, om medborgare som klagar på systemet. Poliser gör i större utsträckning helt oprovocerade attacker mot de som nyttjar sin rätt att demonstrera. I denna video kan ni få se hur de identifierar ledarfigurer som sedan plockas ut. [VIDEO] Sprid denna video om vad som pågår i USA till så många ni kan. Den visar att USA uppfyller alla kraven för hur en fascistisk diktatur definieras.

Hur nära ett fascistiskt samhälle befinner vi oss egentligen? Är det bara konspiratoriska skräckvisioner eller finns det faktiska tecken och mallar, checklistor som vi kan använda oss av, för att hålla koll på det som faktiskt håller på att hända.

Den kända feministen Naomi Wolf har ändrat fokus till att omfatta ett genusfritt perspektiv på samtiden. Och detta på ett både briljant och fasansfullt sätt.

Många har redan sett och upprörts av Aaron Russos viktiga video, America: Freedom to Fascism. I sin senaste bok, The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot, har Naomi Wolf renodlat 10 tydliga steg, som varje samhälle som gått från demokrati till höger- eller vänsterdiktatur gått igenom. Hon har studerat de flesta av 1900-talets diktaturer och alla följer samma mönster – en samstämmighet som förtjänar sin egen reflektion; det som händer är inte en slump, diktatorer och deras hantlangare tar lärdom av varandra…

1. Invoke a terrifying internal and external enemy – Åberopa en skrämmande inre och yttre fiende
2. Create a gulag – Bygga fångläger, Gulag
3. Develop a thug caste – Utveckla en kast av hejdukar
4. Set up an internal surveillance system – Installera ett system av intern övervakning
5. Harass citizens’ groups – Trakassera medborgargrupper
6. Engage in arbitrary detention and release – Ägna sig åt godtyckligt fängslande och frisläppande
7. Target key individuals – Ge sig på nyckelindivider
8. Control the press – Kontrollera massmedia
9. Dissent equals treason – Oliktänkande är förräderi
10. Suspend the rule of law – Upphäva rättstaten

En ”fascis”, ursprunget till ordet fascism, är en bunden kärve med en yxa. Sådana ”fasces” dyker upp överallt i den officiella heraldiken, även i den svenska polisens symbol. I mitten en fascis på
väggen i USA:s representanthus och på baksidan av en tio-centare, en dime.

Dessa tio punkter ser vi redan nu, utan undantag, gälla i vårt västerländska föredöme, USA. De smygs in i våra svenska och europeiska system, under ivrigt åberopande av terroristhotet. Och vi låter det ske utan protester eller motstånd, eftersom vi inte bara är livrädda för de där svartmusiga terroristerna, utan även om vår egen materiella trygghet.

Kanske är det en innovation, som den nya världsordningen nu har tillgång till, som gör det ännu säkrare att de kommer att lyckas: Se till att alla är skuldsatta… Så att ingen har råd att vara oliktänkande.

Källa: Mikael WälivaaraUUAA Radio, USA nu en komplett fascistisk diktatur

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här