Kritik av invandringspolitik och feminism bör aktivt hindras av staten – det framgår av en rapport som har överlämnats till kommittén för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i Europaparlamentet.

Utredningen föreslår att de enskilda medlemsländerna i EU ska ”ta till konkreta åtgärder för att bekämpa intolerans och särskilt för att utrota rasism, hudfärgsdiskriminering, etnisk diskriminering, religiös intolerans, totalitära ideologier, främlingsfientlighet, anti-semitism, anti-feminism och homofobi”.

Bland annat föreslås att det ska bli olagligt ”förtala eller förlöjliga” en grupp av människor, där det med grupp avses ett antal människor som har gemensamma kulturella eller etniska rötter, har gemensam ”könsidentitet” eller sexuell läggning, eller ”liknande konstellationer”. Så kallad förintelseförnekelse bör också förbjudas tillsammans med andra åsiktsbrott så som att förespråka ”totalitära ideologier” och ”främlingsfientlighet”.

I de fall där unga gör sig skyldiga till brott mot den föreslagna toleranslagstiftningen ska de undergå ett ”rehabiliteringsprogram” där de lär sig så kallad tolerans.

Utredningen går på den svenska kulturministers Lena Liljeroths (M) linje och fastslår att staten bör ge ett särskilt presstöd till medier som förespråkar tolerans.

Bakom rapporten står flera tunga akademiska namn, så som rättsprofessor Yoram Dinstein, vid Tel-Avivs universitet, och professor Rein Müllerson vid Tallinns universitet.

Artikeln är skriven av Fria Tider, Utredning: Förbjud kritik mot feminister