Föreläsning lördagen den 5:e maj kl 13:00, 2007 på Grand i Uppsala. Vaken på Uppsala Social Forum.

Dolda härskarstrukturer och vägen till meningsfull samhällsförändring

Mikael Cromsjö, www.exoteriska.se, www.vaken.se

En föreläsning om dolda maktstrukturer, härskartekniker och yttre kontrollmekanismer och hur kunskapen om dessa hjälper oss att skapa förändring både inom oss själva och i samhället i stort.

Se programmet på usf2007.org