”Några veckor efter kronans stora fall i november 1992 startade Riksbanken en utredning om vad som hade hänt. Det skulle ta nästan ett årtionde innan den hemligstämplade rapporten såg dagens ljus.”

Sven Grassman var professor i nationalekonomi och internationellt ansedd expert på internationella internationella betalningsströmmar. Grassman var huvudsekreterare i betalningsbalansutredningen och han dokumenterade tydligt hur man hade överdrivit den svenska statsskulden från 1977 och framåt med 400 % och att man underskattat företagens vinster och överskattat exportens relativpriser och andelsförluster.

Han var också starkt kritisk mot ekonomer som lät sig påverkas av näringslivet genom olika betalda uppdrag. Ingen skräll att Grassman ignorerades och frystes ut av både medierna och kollegerna och att hans dåvarande chef Assar Lindbäck såg till att få honom förflyttad. Karln var ju oförskämd nog att säga som det är.

Redan 1973 höll Olof Palme ett tal där förklarade att de krafter som besitter den ekonomiska makten och opinionsbildningen även vill erövra den politiska makten.

De som gjort sin historiska hemläxa grundligt vet att detta är sant. Paradoxalt nog skulle Palme själv komma att bidra till just detta genom att ovarsamt låta sin finansminister och dennes gelikar kuppa igenom den avreglering av marknaden som dränerade svenska staten på pengar, urholkade politikernas makt, skapade 1000-tals konkurser och gjorde massor av människor arbetslösa.

Feldt, Åsbrink, Dennis och en grupp tjänstemän, däribland Anders Sahlén, bestämde att kreditmarknaden skulle avregleras. Kruxet var att göra det utan att någon la sig i. Därför hölls beslutet utanför riksdagen och all form av offentlighet.

Vissa debattörer har påstått att det inte skedde i sekretess men Kjell-Olof Feldt sa ju rakt ut i en intervju 2004 i Dan Josefssons dokumentär ”Novemberrevolutionen” att frågan hölls inom en liten hemlighetsfull krets inom finansdepartementet. Han kunde däremot inte svara på varför.

Först fem dagar innan avregleringen skulle träda i kraft hade Feldt ett möte med Palme, som just då uppenbarligen hade tankarna på andra bekymmer och verkade ointresserad av vad Feldt hade att säga. Ganska snart reste sig Palme och gick därifrån med orden:

”Gör som ni vill, jag begriper ändå ingenting.”

Ingvar Karlsson, dåvarande vice statsminister, sa såhär om