Nu, efter tio av krig mot Syrien är det befogat att klarlägga hur det hela en gång började och vilka motiven var för USA-alliansen att helt demolera och fragmentera Syrien. För det var ju där det hela började, med en ambition från alliansens sida alltifrån 1982 – fastställt i en rad dokument att så skulle ske med hjälp av IS – och nu har man nästan helt lyckats.

Det kan då vara intressant att summera hur det långvariga och ödeläggande Syrienkriget startade och i vad mån USA kan ha agerat som en kraftfull krigshetsare. Om vi då går tillbaka till år 1957 så kan vi finna att redan vid den tiden kunde Dwaight Eisenhower tillsammans med Harold MacMillan i England godkänna en plan för hur CIA och M16 skulle kunna iscensätta falska gränsincidenter, som en ursäkt för att västvänliga grannländer till Syrien, med bistånd från USA skulle finna orsak att invadera landet. Vidare skulle arbetet gå ut på att framställa Syrien som bas för internationella sabotage och terrorhandlingar. (Jfr. Västländernas nuvarande attityd mot Iran). Jag tror mig förstå, att om man som stat är omgiven av både nära och långväga stater som med alla medel vill omstörta ens land, då är det troligt att statschefen i det landet måste använda mycket omsorg men också hårda nypor med risk att bli kallad diktator, för att hålla landet samman.

Samma år, 1957, genomförde ett antal länder med USA i spetsen ett välorganiserat kuppförsök mot Syrien, vilket dock misslyckades. Tidigare samma år hade Sovjetunionen lagt fram en deklaration avseende en överenskommelse mellan stormakterna att avstå från våld och extern inblandning i Syriens angelägenheter. USA, Storbritannien och Frankrike vägrade dock att samarbeta.

Ett gott samarbete mellan det regerande Bath-partiet och Sovjet kom under de kommande decennierna att bli garanten för en positiv utveckling med höjd levnadsstandard och en massiv uppbyggnad av infrastrukturen. Hela tiden måste dock statens säkerhetsapparat vara mycket bestämd, eftersom hotet från de västliga skurkstaterna hela tiden var påtagligt. Det hotet blev helt uppenbart och förtydligat när den sionistiska Yinon-planen år 1982 drog upp riktlinjerna för hur Syrien skulle styckas sönder, (balkaniseras).

Så länge Sovjetunionen bestod, stödde de generöst och uppmuntrade den positiva trenden i Syrien. När sedan Sovjet kollapsade måste det militärt starka Syrien än mer vara på sin vakt och dess säkerhetspolis måste varje dag begrunda vad den Israeliska sionistplanen förintelseperspektive kunde innebära, dess nästa fas. Under tiden arbetade västvärldens massmedia för högtryck med att utmåla Syriens president Bashar al-Assad som en demon som snarast måste störtas. Regimens påtagligt positiva sidor teg man om på order från CIA.

När Putin kom till makten framhävde han bestämt att Assad-regimen på sikt måste förändras, men varnade för att med våld försöka störta regimen. Hans argument hjälpte dock inte utan det spår som USA-Israel hade slagit in på kom att fullföljas. 1996 kunde den neoconservativa politikern Richard Perle för Benjamin Netanyahu redovisa sin rapport:” A Clean Break, a new Strategi for Securing the Realm”, enligt vilken Israels grannländer skulle smulas sönder en efter en. Nu hade man från det hållet en utstakad väg att följa – och det gjorda man. CIA, M16 och den israeliska säkerhetstjänsten där så småningom IS, ISIL kom att ingå i gänget, kom att arbeta frenetiskt under de kommande åren för att få till stånd ett proxy- alternativt ett inbördeskrig i Syrien. Men det kriget var tänkt att bryta ut först efter det att Irak hade krossats. Allt i enlighet med Yinon-planen som hade fastställt att, ”vägen till Damaskus måste gå över Bagdad”. Ett av Hillary Clintons e-mail, (Subject: New Iran and Syria 2 DOC. Dec.31 2012) talar sitt tydliga språk, ” ” The best way to help Israel deal with Iran´s nuclear capability is to help people of Syria to overthrow the regime of Bashar Assad.” I ett annat mejl drar hon sig inte för att förorda att hela Assad- familjen tillintetgörs.

Så bröt då det förödande kriget i Syrien ut i full skala mars 2011. Knappt ett år senare tillsatte Arabförbundet en observatörsgrupp bestående av 160 experter från sex arabländer. Deras uppgift var att ta reda på hur kriget startade och vilka krafter som låg bakom. Resultatet från den undersökningen som pågick i fyra veckor finns redovisad i ”Rapport från chefen för Arabförbundets observatörsgrupp till Syrien, från den 24 dec. 2011 till den 18 januari 2012″ Rapporten erkänner existensen av ” väpnade enheter” inblandade i slakt av civila och poliser samt i genomförandet av terrorhandlingar, vilka i sin tur bidragit till åtgärder från regeringens styrkor. Arabförbundets undersökning är den enda mångnationella undersökning som utförts i Syrien. Den pekar tydligt ut externa förintelsekrafter som orsak till kriget. Därför kom den att förtigas av västerländska medier.

Alltså en helt annan bild än den våra massmedia lanserat. Till detta kan läggas en företeelse som benämns ” återförpackning”. Så kunde t.ex. media berätta om en fredsdemonstration i den inre delen av Syrien i vilken sex personer blev skjutna till döds. När Arabförbundet undersökte den händelsen fann de att alla de skjutna var polismän. Det är klart att sådana ”fredsdemonstrationer” får sina konsekvenser. I april 2012 varnade Moder Agnes-Mariam de la Croix av St.James klostret för att rebellernas övergrepp återförpackas i både västerländska och arabiska medier som regimens illdåd. Hon kunde bl. a berätta om en massaker i Khalidiya kvarteret i Homs. Där hade rebellerna samlat en stor skara av kristna och alawiter i en byggnad som sedan sprängdes. Händelsen omnämnds sedan i västerländska medier som ett verk utförd av Assad- regimen.

Hela tiden fanns flera stater med USA i spetsen med i bakgrunden som leverantör av krigsmateriel, information och utbildning av rebeller, men ej att förglömma – styrning av hela det CIA-styrda mainstream-media i krigshetsande syfte. Målsättningen var hela tiden orubblig – Syrien skulle demoleras, Att störta president Assad var bara ett svepskäl. Minns gärna neoconservativa Michael Ledeen´s ord: ”Stabilitet är en ovärdig amerikansk uppgift och ett vilseledande begrepp till på köpet. Vi önskar inte stabilitet i Iran, Irak, Syrien, Libanon eller ens i Saudiarabien. Vi önskar en tingens förändring. Den verkliga frågan är inte om, utan hur man skall destabilisera.” Hans budskap stämde väl in i allianskören som nu kan jubla över väl förrättat verk.

Referenser: ,

World Zionist Orgazation, Yinon-planen eller ”Greater Israel” The Zionist Plan for the Middle East
Richard Perle m. fl.” A Clean Break, a new Strategi for Securing the Realm”
Rapport från chefen för Arabförbundets observatörsgrupp till Syrien, från 24 dec. 2011 till 18 jan 1012
Ledeen Michael, The War against the Terror Masters
Hans Myrebro, NATO – ett monster på katastrofkurs.

Hans Myrebro, Varför fäller massmedia krokodiltårar över ett sargat Syrien

Om ni inte redan har läst Hans Myrebros böcker så gå gärna in på Historiskt Korrekt

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här