Världshälsoorganisationen WHO, som ska skydda den globala folkhälsan, ledde under börja på 1990-talet en massiv vaccinationskampanj mot stelkramp i Nicaragua, Mexico och Filippinerna, enligt en rapport från Global Vaccine Intstitute, men en romersk-katolsk lekmannaorganisation, Comité Pro Vida de Mexico, blev misstänksam mot motiven. Organisationen testade vaccinet och fann att det innehöll ett abortmedel.

Att hitta detta ämne i ett vaccin är synnerligen malplacerat eftersom hCG är ett hormon som behövs för att en kvinna ska kunna fullfölja sin graviditet och kunna behålla sitt ofödda barn. Det är också synnerligen märkligt att finna hCG som en komponent i ett vaccin som är utformat för att skydda människor mot stelkramp. Stelkramp är en sjukdom som utvecklas genom att jordbakterier kommer in i ett sår och detta är i realiteten mycket sällsynt. Hur hamnade hCG i vaccinet och varför? Och vad har hCG i vaccin för effekt i kroppen?

När hCG kombineras med en stelkrampstoxoid som bärare i ett vaccin, stimulerar det immunförsvaret till att bilda antikroppar mot just hCG, vilket gör att en kvinna blir helt oförmögen att behålla en graviditet. Med andra ord – när kvinnorna fick detta vaccin, så var detta en dold form av påtvingad abort eller ofrivillig sterilisering.

Organisationen Comité Pro Vida de Mexico bekräftade andra underliga fakta om WHO:s vaccinationsprogram. Stelkrampsvaccinet hade endast givits till kvinnor i den fertila åldern 15-45 år. Det gavs inte varken till män eller barn. Dessutom gavs det oftast i en serie om tre vaccinationer med bara månaders mellanrum, förmodligen för att säkra att kvinnan hade tillräckligt hög dos av hCG, eftersom en stelkrampsinjektion, som alla vet enligt myndigheter ska hålla i minst tio år. Ingen av kvinnorna som fick stelkrampsvaccinet som innehöll hCG fick veta att det innehöll abortmedel/steriliseringsmedel. Vaccinationskampanjen ledde till att 3 miljoner kvinnor ofrivilligt blev sterila.

Liknande rapporter om vacciner som har spetsats med hCG-hormoner kom från Filippinerna och Nicaragua.

WHO försökte skaka av sig Comité Pro Vida de Mexikos avslöjanden genom att hävda att anklagelserna kom från ”förespråkare för rätten till liv och från katolska källor”, förmodligen i ett försök att misskreditera de som avslöjade förekomsten av hCG i vaccinet. När ytterligare fyra flaskor av det stelkrampsvaccin som användes på kvinnor på Filippinerna sändes till St. Luke´s Lutheran Medical Center i Manila, där alla fyra flaskor testades positiva för hCG ändrade WHO sig och hävdade istället att hCG-hormonet härrörde från själva tillverkningsprocessen.

Läs mer på thenhf.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här