I Göteborg har man nu röstat igenom en föreskrift som innebär att det kan bli förbud att vistas i offentliga parker och badplatser. Totalt gäller det 18 platser som kan komma att stängas om kommunstyrelsen anser att det råder för hög grad av smittspridning.

Det var den 4 mars som regeringen beslutade att ge kommuner möjlighet att förbjuda medborgare från att vistats på offentliga platser med motivet att minska smittspridningen av coronavirus i samförstånd med den nya pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari.

Nu har Göteborgs stad röstat igenom ett sådant förslag gällande 18 offentliga platser inom kommunen, rapporterar skattefinansierande SVT. Det kan alltså bli förbud att vistas på dessa platser om kommunstyrelsen misstänker att det bidrar till ökad smittspridning.

Läs mer på nyadagbladet.se