Håller världen på att förändras på ett grundläggande och positivt sätt?

Efter att under några år förvånat oss över flera plötsliga och oväntade opinionsyttringar runt om i världen så fann vi sommaren 2013 att svaret på frågan var ett ja. Då föddes också embryot till boken: ”Kollision – Där den nya världen möter den gamla”.

Boken berättar inledningsvis om den gamla världens illusioner, om en publik bild sammanhållen och säkrad av medias subjektiva rapportering, av staters uppfostrande omsorgspolitik och övervakning, av en skenbar demokrati och inte minst av ständigt uppskruvade krav på ekonomisk tillväxt. Boken kommer att dra strecken mellan alla de institutioner av samhället som försöker upprätthålla vår falska självuppfattning i västvärlden.

Kollision berättar vidare om trenderna just nu, om en ny världskultur och den statliga, kapitalistiska, mediala legering av makt som likriktar människor och som blir allt mindre demokratisk.

Kollision är en krönika som förflyttar läsaren från den gamla världen in i nuet, mitt i dessa brytningstider. Den visar hur förbrukningsdatumet på vår västerländska civilisation har passerats, hur användandet av naturresurser, användandet av låtsaspengar och dräneringen av människors energier inte längre är en framkomlig väg. Vi berättar om hur politiska analytiker, ekologer, ekonomer redan vet om det och vittnar om det i form av kraftfulla varningar eller som seendes av en ny värld och nya möjligheter.

Vi ser att det vänder. Miljoner människor protesterar överallt i världen och på olika sätt. Väljare runt om i väst tycker plötsligt annorlunda. Undersökningar efter undersökningar berättar om nya åsikter om media, politik och framförallt om vår ”demokrati”. När världar kolliderar så vill människor hålla kvar vid det gamla samtidigt som andra människor vill framåt. Boken berättar om denna paradigmkrock. Om vad det betyder att vara radikal och inte gammelradikal, hur svårt det är att beträda ett icke-ideologiskt landskap eller hur populister av olika slag försöker hänga på i tumultet.

Krönikan Kollision tar med dig in i framtiden till en värld märkbart annorlunda än den tidigare. Vi kommer att gestalta det nya samhället, den nya människan men också berätta om hur nya djärva ordningar växer fram och prövas. Vad sker och vad kommer att hända när människor tvingas kravla sig ut ur träsket av gamla ideologier, trygga historiska exempel, fördomar, konkurrensbegrepp, gamla identiteter, prestige och rädslor för det nya och våga söka sanningen istället för gamla uttjänta värderingar? Det är vad som krävs av den nya människan, av de som vill framåt och beträda ny mark.

Mats Sederholm & Linda Bjuvgård
Sorunda
November 2014

www.humancreations.se

FAQ – Kollision kommer ut 2015.

Vad handlar boken om?

Om två världar som just nu kolliderar.

Hur dagens människor har börjat genomskåda gällande samhällsnormer och upptäckt att den gamla världen inte längre tjänar människor, den tjänar mest sig själv, sin existens som system och alla dess svurna försvarare. Boken berättar om en framtid, om en ny värld och om en ny människa.

Vad har den här boken att säga som inte redan går att finna på kultursidor, fördjupande nyhetsmagasin eller bland aktivister och samhällsintresserade bloggare?

Boken beskriver den gamla världen med fullt djup, maximal bandbredd och ger dig en komplett sammanhållen bild. Den drar strecken mellan det monetära systemet, staters övervakning, den unisona medierapporteringen, konsumtionism, bristande demokrati och den globala virvel som allt tydligare likriktar och tar kontrollen över människor. Den är inte bunden till någon politisk färg, till någon religion, ateism, till ortodox vetenskap eller till någon stat eller kultur.

Boken är vardaglig realism, den är full med fakta men också med filosofiska och målande perspektiv. Den pekar på dagens repetitiva debatter och förflyttar dig vidare bort från nuvarande drömtillstånd.

Kollision står utan skyldigheter trygg i sin egen kraft.

Vilka läsare passar boken för?

– Män efterson den är manlig, kvinnor eftersom den är kvinnlig men främst människor eftersom den lyfter fram den bräckliga och starka människan likväl som barn och vuxna.

– Aktivisten eftersom den bekräftar och ger struktur till en pågående förändring. Den berättar om aktivistens misströstan och samhällets medvetna feltolkningar och nonchalans.

– Den politiskt intresserade som söker förnyande perspektiv istället för gammal ideologisk skåpmat.

– Journalisten som känner sig instängd av alla gränser, måsten och politisk korrekthet.

– Alla som börjat fundera på varför lyckan i vår materialistiska värld inte riktigt känns rätt, varför trötthet, tidsbrist och en känsla av att inte kunna påverka sakta växer sig starkare. Men också hur all denna negativa utveckling håller på att störta samman.

Tror ni verkligen på att världen kan förändras?

Vi liksom du kan konstatera att världen för första gången i historien står inför en globalisering. En monumental gemensam kultur är på väg att ta över. Den består av kapitalism, gränsöverskridande statlig kontroll och övervakning, socialt ingenjörsskap och en dunstande demokrati. Den här kulturen växer oerhört snabbt. Förändringen är redan här.

Den dystopiska förändringen och den likriktande kulturen möter likafullt ett globalt motstånd. Underströmmar av mättnad och indignation sprider sig fram som lava över hela västvärlden. Protester, nya attityder och ett allt intensivare informationskrig pågår varje dag.

För första gången ser vi embryot till något som kan kallas förändring. Den starka ledaren, den vinnande ideologin, den enda revolutionära rörelsen … är snart historia.

Vill du också ha förändring eller …

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här