Ett mejl (30593) ur Wikileaks samling “The Podesta Emails” avslöjar att Apple regelbundet överlämnar meta-data och andra uppgifter till amerikanska myndigheter. Påståendet att det endast sker efter lagliga processer ska nog tas med en nypa salt. Tyvärr tycks flertalet stora teknikföretag i USA vara inblandade i den olagliga övervakningsapparat som är ett allvarligt hot mot demokratin inte bara i USA utan även här. Avslöjandet ska ses i ljuset av historien tidigare i år om FBIs kamp med Apple om att få tillgång till data från en telefon. Rimligen var detta bara ett skådespel.

palbergstrom.com