Australiens parlament vill tvångsvaccinera alla anställda inom äldrevården med coronavaccinet. De som vägrar att vaccinera sig förväntas bli av med sina jobb.

Premiärminister Scott Morrison och andra makthavare i Australien kommer nu att gå vidare med att implementera de integritetskränkande och potentiellt farliga kraven på att äldrevårdsarbetare måste vaccineras mot covid-19 – utan att de själva har någonting att säga till om.

Efter en serie möte bedömer Morrison att tvångsåtgärden är på god väg att implementeras och att lagstiftande församlingar på såväl delstatlig som federal nivå stödjer förslaget.

Läs mer på nyadagbladet.se