Bilderberggruppen har hållit sina slutna möten i över 60 år och vad som funnits på agendan eller vad som egentligen diskuteras avslöjas aldrig. Kring mötena finns alltid en mycket hög sekretess. Mötesdeltagarna är representanter från: läkemedelsbolag, mediakoncerner, oljeindustrin, NATO, EU-kommissionen, telekombranschen, IT-industrin, vapenindustrin, toppolitiken och finansväsendet. År 2012 deltog Jonas Bonnier, VD för Bonnier AB , Gunilla Carlsson (M), biståndsminister, Jacob Wallenberg, Investor AB.

Bilderberggruppens sekretariat menar att deras konferenser är: ”…private in order to encourage frank and open discussion”, men när några av Västvärldens mäktigaste människor träffas borde självklart diskussionsinnehållet publiceras, om det är för allmänhetens bästa. Det påstås att under mötena tas inga geopolitiska beslut. Istället är syftet med mötena betydigt mer subtilt.

Det egentliga syftet med de årliga mötena bakom lyckta dörrar sägs vara att genom lobbyism skapa ett artificiellt konsensus för att linjera mötesdeltagarna mot vissa geopolitiska mål, varav det viktigaste går under benämningen ”globalisering”, ett vagt ord.

Av: Torbjörn Sassersson

Läs mer på newsvoice.se