Det finns både vinnare och förlorare när inflationen tar fart. Bolån tappar i nominellt värde men det innebär också att ditt sparkonto urholkas. Vi förklarar om vem som tjänar och vem som förlorar på inflationen.

Generellt sett har ekonomer alltid hatat inflation. Den urholkar pengarnas värde och skapar tryck på höjda löner, vilket i sin tur leder till höjda priser och ökad inflation i en spiral. Men de senaste 15 åren har vi fått lära oss att obefintlig inflation heller inte är bra. Sjunkande priser gör att människor skjuter upp sina köpbeslut och då stannar ekonomin av.

Så nu är det med blandade känslor nationalekonomerna ser inflationen ta fart.

Men privatekonomiskt finns det både vinnare och förlorare i en inflationsekonomi.

 

Bostäder och aktier vinner

Aktiemarknaden har en tendens till att följa med inflationen upp och därmed värdesäkras. Men då måste man komma ihåg att det gäller aktiemarknaden som helhet. Enskilda aktier kan påverkas både negativt och positivt av stigande priser och gå upp eller ner beroende på bransch. Men aktiemarknaden som helhet går bra, vilket gör indexfonder till en generellt bra placering.

Bostäder har också historiskt varit vinnare i inflationstider. Bostadspriserna följer med i takt med inflationen och framstår som en säker investering. Om du har bolån blir bilden dock lite mer komplicerad.

På 70-talet hade Sverige en inflation på nästan tio procent. På den tiden var också hela räntan avdragsgill. Det innebar att den som köpte ett hus på 70-talet i princip inte hade något lån kvar efter tio år.

I dag är situationen på bostadsmarknaden annorlunda. Bolånet äts visserligen upp av inflationen, men räntorna stiger också och du får inte dra av mer än 30 procent av räntan. Det betyder att du både kan vinna och förlora beroende på hur mycket lån du har.

 

Löntagare förlorar

Alla löntagare som har löneavtal med löneökningar som ligger under inflationen är förlorare. De svenska löntagarna har haft reallöneökningar i 20 år när inflationen varit nästan noll. Detta gäller de flesta inom stora yrkesgrupper. Många löneavtal ska inte omförhandlas förrän 2023. Till detta ska läggas ökande hyror för hyresgäster, stigande matpriser och höjda bränslepriser.

Den som sparar på kort sikt kommer också att tillhöra förlorarnas skara. Kortsiktigt sparande hamnar oftast på ett sparkonto med låg ränta och då tappar kapitalet i värde. Den som vill ha buffertpengar om något oförutsett skulle hända, är tyvärr hänvisade till lågräntekonton, men

det övriga sparandet kan inflationssäkras. Pengarna bör sitta i tillgångar som inte urholkas av inflationen, som aktier, räntebärande papper eller andra tillgångar som följer med inflationen.

1 KOMMENTAR

  1. Några punkter:
    Realräntefonder beskattas vid säljes – inflation beskattas. Inflation är en form av beskattning, således beskattas inflationen, vilket alltså blir skatt på skatten..
    Krympflationen har nu kommit till toapapper, som nu är så tunt dubbelmängd måste användas.
    SCB måste vara en produkt av svenska moderna skolan i matematik. Om en vara stiger i pris med 100% är den fortfarande mindre än 2%. (fastigheter).
    inflation är ren stöld av sparkapital.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här