Det internationella översättningsteamet från AE911Truth vill att människor över hela världen ska få veta om bevisen för rivning av WTC1, WTC2 och WTC7 med hjälp av sprängmedel den 11 september 2001.