Under ett kampanjmöte i Michigan konstaterade Donald Trump att amerikanska läkare och sjukhus får mer pengar om avlidna registreras som coronadödsfall och att man därför har ett egenintresse i att man blåser upp dödssiffrorna.

– Våra läkare får mer pengar om någon dör av coronaviruset, konstaterade Trump och pekade även på att vissa länder till skillnad från USA har slutat räkna dödsfall som coronarelaterade om patientens verkliga dödsorsak är någon annan, exempelvis en underliggande sjukdom eller en hjärtattack, skriver New York Times.

Trump kritiserade i hårda ordalag det amerikanska systemet där alla som avlidit under en viss tidsperiod oavsett dödsorsak räknas som coronadödsfall om de testat positivt för viruset.

Läs mer på nyadagbladet.se, Donald Trump: Läkare blåser upp dödssiffrorna