James Corbett diskuterar ”Gladio B”, fortsättningen av det hemliga NATO-programmet Operation Gladio.

Han berättar om historien om Gladio och hur det efter kalla krigets slut omvandlades till en kampanj att finansiera och öka islamistisk terrorism i centrala Asien och Kaukasus.

För mer information så se video-serien ”Gladio B”.