J P Morgan uppskattar att endast 10% av all aktiehandel på Wall Street sker av mänsklig hand. Merparten av investeringar sker med hjälp av datorer och algoritmer. Detta underlättar manipulering vilket många hävdar är ett faktum.

Om det är samma upplägg här i Europa och Sverige är svårt att ha en uppfattning om men inte orimligt med tanke på att vi ingår i samma monetära och ekonomiska system.

palbergstrom.com