ESM, den nya europeiska diktaturen

Lobbyisterna Spiegel Spanska bönder Fuck the EU trollpatrull sparka journalister Brittisk tidning

ESM-mekanismen är den nya europeiska diktaturen. Närhelst och så ofta den önskar, kan den enkelt begära av euroländerna, att inom sju dagar betala in miljarder i euro. Inom en vecka, kan vilken regering som helst ruineras!

ESM-Fördraget kommer att börja gälla när detta ratificerats av de 17 euroländernas parlament. Detta förväntas ske senast fram till
utgången av december mån. 2011.

Vad är detta för vansinne?

Detta är inte möjligt, var min första reaktion när jag såg den här videon. En organisation som kan tömma statens kassakista, bara så där? Vi lever i ett demokratiskt land, eller hur? För att försäkra mig om detta, sökte jag efter den
officiella fördragstexten.

FÖRDRAGET FÖR ETABLERANDE
AV EN EUROPEISK STABILITETSMEKANISM (ESM)
http://consilium.europa.eu/media/1216793/esm% 20treaty% 20en.pdf

De artiklar som nämns i videon är lätta att hitta (från sida 19). När det gäller resten av fördraget, har jag inte kunnat hitta något, som skulle begränsa denna diktatoriska makt! Jag skakar fortfarande!

Men hur är detta möjligt inom ramen för fördragen om den Europeiska unionen? Det innebär ju en olaglig utvidgning av unionens befogenheter! Efter vidare sökning, fann jag att ett antal snabba och diskreta beslut, redan hade fattats för
att göra detta ESM ”möjligt”.

Jag är säker på att om politikerna i vårt land, skulle vilja bilda en klubb, som skulle ha frihet att tömma statens kassakistor när den vill och så ofta som den vill, så skulle de inte lyckas få de nödvändiga mandaten för att lagligt genomföra
detta – inte ens på tjugo år! Men Bryssel-byråkratin däremot, lyckas i snabb takt anpassa fördragen, så att de kan genomföra denna statskupp samtidigt i 17 länder!

Bryssels spurt
Den 17 december 2010 beslutade Europeiska rådet, att det fanns ett behov av en permanent stabilitets mekanism. Detta för att överta de uppgifter som tidigare lagts på ”Financial Stabilization Mechanism” (EFSM) och ”European Financial
Stability Facility” (EFSF). Dessa var två, i maj och juni 2010, hastigt uppförda organisationer, för att tillhandahålla krediter till alltför skuldsatta länder. Båda dessa organisationer saknar rättslig grund.

Låt oss redan här konstatera att dessa organisationer, uttryckligen var avsedda som finansiellt stöd, medan fördragstillägget som möjliggör inrättandet av ESM,
även tillåter inrättande av en organisation för helt andra verksamhetsområden.

Denna ändring tillkom den 25 mars 2011, och för att slippa anordnande av folkomröstningar ytterligare en gång i Europa, nyttjade de artikel 48:6 i fördraget om Europeiska unionen, vilken ger Europeiska rådet rätt att besluta om ändringar
i fördragets artiklar, under förutsättning att dessa inte innebär en utvidgning av EU:s befogenheter. (Denna typ av fördragsändringar måste ratificeras av de nationella parlamenten, men normalt utgör detta bara en formalitet.) Ändringen bestod av ett till synes oskyldigt tillägg, till en paragraf i artikel 136 (TFEU). I korthet fastslog detta tillägg, att ”länder som använder euron, för att säkerställa stabiliteten i euro-zonen som helhet”, tillåts etablera en stabilitetsmekanism.

Uttryckt på detta sätt, begränsas inte ändringen till finansiell stabilitet. Övervakning av vaksamma medborgare, nedslående av protester, eller bekämpande av andra ’destabiliserande’ faktorer inom euro-zonen, kan via denna ändring överföras till nya EU-flaggade organisationer.

Med andra ord innebär denna ändring helt klart en utvidgning av EU:s befogenheter och bryter därmed mot artikel 48:6 i grundfördraget om den europeiska unionen. Ändå fanns det ingen minister och inget nationellt parlament, som stördes av detta, och i Bryssel fortsatte de snabbt och glatt arbetet med att upprätta ESM-fördraget.

Den 20 juni 2011 gav de nationella parlamenten auktorisation åt EU och den Europeiska Centralbanken, att förverkliga ESM-fördraget.

Fördraget undertecknades den 11 juli 2011 och även om underskrifterna offentliggjordes senare samma dag, direkt vid öppnandet av en presskonferens med dussintals journalister (se bild ovan), fanns det nästa dag inte en enda rubrik i tidningar (varken inhemska eller internationella) om undertecknandet av detta nya EU-fördrag. Kan det ha berott på att Juncker tillkännagav det hela på franska … innan konferensen fortsatte på engelska?

För närvarande väntar ESM-fördraget på att ratificeras av euro-zonområdets nationella parlament. Detta förväntas komma att ske senast fram till utgången av december månad 2011.

Fördraget har ännu inte trätt i kraft, men redan talas om nödvändigheten att höja grundkapitalet, från 700 miljarder euro (som är 2,100 € per medborgare i euro-zonen) till 1,500 eller 2,000 miljarder.

Enligt fördragstexten börjar fördraget gälla i juni 2013. Nu vill de ändra på detta till 2012. Logiken talar för att de kommer att be de nationella parlamenten att snabba på med godkännandet. I Tyskland är redan saken under debatt. Tydligen fick de bråttom, eftersom fler och fler tyskar börjar vakna upp!

Om vi vill använda vårt sista demokratiska halmstrå för att undvika denna diktatur, måste vi snabbt väcka upp så många medborgare som möjligt, och också skicka så många e-mail och vanliga brev som möjligt, till våra riksdagsledamöter,
politiker och politiska partier. Att avvakta för att se hur andra lyckas kommer att bli katastrofalt.

Om du har kontakter utomlands – skicka också information till dem! I de flesta eurozon-länder vet man ingenting, eller nästan ingenting om den här saken och naturligtvis gör det inte saken bättre, att den enda text som Bryssel hittills gjort
tillgänglig på nätet, är på engelska. Det är ok för irländarna, men 98,7% av medborgarna i euro-zonen talar andra språk! Nej du skojar, kom nu inte och säg att de gjorde med flit!

När väl en diktator satt sig på sin tron, tar det 30 år innan du kan vräka honom! Är det så vi vill ha det för våra barn?

Euro-zonens 17 länder
Endast sjutton länder inom EU kommer att ingå under ESM-fördraget (om de ratificerar detta). Länderna som förbundit sig att i framtiden införa euron har inget inflytande avseende fördraget, men kommer så snart de börjar nyttja
euron som sin valuta, att bli underordnade fördraget och få acceptera dess regler. EU-medlemmar som var tillräckligt kloka för att stå utanför euron, kommer inte att ingå under fördraget och har heller inget inflytande över detsamma.

De sjutton EU-länder som använder euron som sin officiella valuta är: Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien och
Spanien.

Länder utanför EU som nyttjar euron som sin officiella valuta, har ej inbjudits för att ratificera ESM-fördraget. Dessa är Andorra, Kosovo, Monaco, Montenegro, San Marino och Vatikanstaten.

Vad de flesta människor fortfarande inte känner till, är att den europeiska Centralbanken
(ECB) ägs av medlemsländernas centralbanker, och att alla dessa
centralbanker är privata institutioner, som åtnjuter fullständigt oberoende till sina respektive regeringar. På samma sätt kommer också ECB i åtnjutande av totalt
oberoende. Nyfiken? Läs boken ”Hemligheten med pengar , räntor och inflation”. (boken är på engelska).

Mer detaljerade förklaringar ges i;
ESM, EN STATSKUPP I 17 LÄNDER

Svensk översättning av längre artikel om ESM

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here