Unikt filmmaterial från juli 21 av Estonias skrov visar flera stora hål. Svärtade balkar och förvridna stålplåtar som står rätt ut upp till en meter kan inte ha orsakats av kontakt med botten. Även om området kan ha tryckts in vid bottenkontakt har hålen uppstått tidigare. Värt att notera är att det ena hålet ligger en bra bit under vattenlinjen och just i det område experter redan för 25 år sedan sa att där måste det finnas ett hål för att kunna förklara sjunkförloppet.

Det privata utredningsprojektet lett av fd statsåklagaren Margus Kurm tar prover från de svärtade områdena (vilket inte haverikommissionerna gjorde i somras) och filmar också hålen inifrån samt gör en fotogrammetrisk 3D-scanning av dem.

fokusestonia.se, Estonias stora hål under vattenlinjen