I ett öppet brev skriver Hesham Bahari om sina upplevelser som förläggare av den etablerade medians censur och förföljelse av de som inte dansar efter dess pipa.

”Vi lever i ett samhälle där etablissemangets politiska ”sanningar” inte får ifrågasättas, eller ens diskuteras. Det vet de flesta människor. De vet att det kan leda till utfrysning och än värre saker. Alltså godkänner man hur median manipulerar vår världsbild, för det görs ju för allas vårt bästa.”

I över 20 år har Alhambra framgångsrikt verkat på den svenska bokmarknaden och berikat det svenska biblioteket med ett stort antal viktiga böcker. Resultatet har blivit över 200 titlar delade på olika serier, och tusentals recensioner. Alltsedan 2002 har Alhambra emellertid ägnat stor möda åt att belysa Palestinafrågan och händelserna kring terrorattackerna den 11 september 2001. Den palestinska intifadan, Afghanistankriget 2001, invasionen av Irak 2003, Libanonkriget 2006, Gazamassakern 2008 och planerna på ett kärnvapenkrig mot Iran har befäst min övertygelse att vi har att göra med en omänsklig fiende, en ond kraft som hellre ser jorden gå under än arbetar för att uppnå fred och rättvisa för alla jordens folk.

 

Kameleontlik äger denna kraft förmågan att stöpa om sig i nya ideologiska, ekonomiska och även pseudoreligiösa former. Men alla dess representanter har en gemensam agenda: att via tabu och lögner se till att sanningen inte når ut till folket. Denna kraft har hittills gynnats av ett effektivt och hänsynslöst verktyg: median med sina tidningar, filmer, televisioner och andra ideologiproducerande thinktanks. Dessa verktyg har på sistone blivit allt mer desperata i sina försök att tysta ner all opposition mot planerna på herravälde över de uppväckta folkens materiella, intellektuella och andliga resurser.

 

Strax innan en av Alhambras författare, den amerikanske filosofiprofessorn David Ray Griffin, (en av pionjärerna bakom 11 septembers Sanningsrörelse), skulle gästa Stockholm för att hålla sitt föredrag på ABF-huset, lät Dagens Nyheter en av sina frilansande journalister, Torbjörn Elensky, gå ut med ett grovt och idiotiskt angrepp mot hela Sanningsrörelsen genom att sammanlänka den till de s k Förintelseförnekarna. Dock undvek Elensky att nämna Alhambra i sin artikel. I stället gick han till anfall mot ABF, Griffin och Alhambras medarbetare i Stockholm, Lasse Wilhelmson, som påstods ha ensam anordnat föreläsningen. Av de 42 kommentarerna på DN:s webbsida var 40 mot Elenskys idiotiska angrepp. I samma tidning kunde man samma dag läsa följande rad i ledarartikeln: ”…sionismens påstådda krig mot arabvärlden och islam…”. (Min kursivering)

 

Vi avböjde replikrätten vi fick av DN. Griffins sakliga och lågmälda svar till Elensky hade vi redan filmat, översatt och lagt ut på youtube och flera bloggar runt om i världen. Svaret skulle ändå kortas till hälften, besvaras av Elensky som får sista ordet och därmed skulle den aborterade debatten ha strypts i sin linda. De som styr Dagens Nyheter och större delen av den svenska median är helt enkelt mot en fri och öppen debatt kring den händelse som lett till en rad förödande krig, en ekologisk katastrof utan motstycke i Irak och Libanon, miljoner döda och en ändlös ström av flyktingar i ett flertal muslimska länder. För Dagens Nyheter har redan matats med de korrekta svaren som utgör riktlinjerna för den nya officiella trossats som vi serverats i hela åtta år. Hur kommer det sig att så få av Sveriges tusentals journalister vågar ifrågasätta en dogm? Det är tydligen viktigare att ägna sig åt häxjakt och politiska ställningstaganden burna av ordklyverier och falska debatter än att försöka rädda demokratin. Till våra barn lämnar vi i arv ett kamouflerat fascistiskt samhälle som ljuger oss rakt i ansiktet och som räknar med att nöden alltid