Brev om 9-11 till media
Ett kort och mycket effektivt brev med de viktigaste vetenskapliga källorna kring den fortsatta utredningen kring 11:e september 2001 som du kan sända till tv, radio, tidningar, institutioner, organisationer, etc. Ladda ned brevet i valfritt format nedan och fyll i mottagaren på 2 ställen, (finns inom [ ] ) samt namn på avsändaren av brevet och skicka till så många du orkar.

[ Brevet för MS Word ] [ Brevet för OpenOffice ]

Counterterrorism Veterans
41 erfarna medarbetare i den amerikanska säkerhets- och underrättelsetjänsten opponerar sig mot den officiella 11 septemberredogörelsen.” [url=/Filer/dokument/41erfarna.pdf][Ladda ned PDF][/url] Orginal av Alan Miller [url=http://www.alhambra.se/911/Counterterrorism_Veterans.pdf][PDF][/url]. Svensk översättning och bearbetning (förkortad version): Fredrik Rosvall.

En sammanfattning ges även i artikeln USA:s säkerhetstjänst ifrågasätter 9/11sourze.se.

Newsmill har på orimliga grunder vägrat att publicera denna sistnämnda artikel, vilket bekräftar initiativets tyngd.