Europaparlamentet har antagit en resolution där man bland annat kräver att desinformation och vad man benämner som ”hatpropaganda” kopplat till coronaviruset ska förbjudas och bekämpas.

Man vill inrätta en ”europeisk informationskälla på samtliga officiella språk”. Detta eftersom man anser att det är av yttersta vikt att unionens medborgare får tillgång till EU-godkänd information. Övrig information ser man inte med blida ögon på och man kräver att sociala medier aktivt går in och censurerar vad man menar är “desinformation” och “hatpropaganda” om coronaviruset.

Exakt hur en teori eller åsikt om coronavirusets ursprung, spridning, farlighet eller lämpliga behandlingar kopplade till viruset skulle kunna tolkas som hatpropaganda framgår inte av resolutionen ifråga.

Läs mer på nyadagbladet.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här