Den sociala mediejätten Facebook har lovat vidta ”aggressiva åtgärder” för att få bort alternativa teorier om coronaviruset på plattformen. En av de teorier man förbjuder att diskutera är huruvida utbyggnaden av 5G-nätet haft en påverkan på viruskrisen.

I takt med att coronaviruset har spritt sig över världen har också en mängd alternativa förklaringsmodeller till virusets uppkomst och spridning lyfts fram på Facebook. En av de mer spridda är att 5G-nätet antingen orsakat eller påverkar spridningen av viruset. Även Youtube verkar följa i samma fotspår och har bland annat raderat en mycket uppmärksammad intervju på temat med den brittiske författaren David Icke på London Real som på bara några dagar fått 7 miljoner visningar.

Läs mer på nyadagbladet.se