Mikael Cromsjö har jobbat med aktivism och att organisera människor under 16 år. Han har funnit att den optimala gruppstorleken för att nå resultat och undvika infiltration är kring 6 personer. För att organisera större grupper kan man kombinera grupper med 5-7 personer i var grupp i fraktaler så att flera av dessa grupper kan samarbeta för att snabbt nå resultat.

I mindre grupper har alla tid att komma till tals och det är enklare att lyssna in alla åsikter och idéer. För att flera mindre grupper ska kunna samarbeta kan man utse en representant i var och en av 6 grupper (cirklar). Dessa 6 representanter kan då bilda en ny cirkel av personer för att behålla den mindre gruppstrukturen och koppla samman 6 mindre grupper med totalt 36 medlemmar. Detta kan med samma struktur i nya lager snabbt växa till 1296, 7776, 46 656, 279 936, 1 679 616, 10 007 696 gruppmedlemmar och så vidare.

Läs mer på fractalcircles.org

Facebook-grupp

Ladda ned Viber och gå med genom att skanna QR-koden