Europadomstolen har i en kontroversiell och besynnerligt godtycklig dom beslutat att obligatorisk vaccination kan vara nödvändigt och förenligt med demokrati.

Det är föräldrar i Tjeckien som drivit en process mot kravet på vaccination som enligt lag måste vaccinera sina barn mot nio olika sjukdomar bl a mässling. De har vägrat vilket lett till böter och att deras barn förbjudits gå i förskola.

Förutom att beslutet är ett klart brott mot grundlagen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Nürnbergkonventionen och Europarådets deklaration 7.3-4 kan det finns besvärliga intressekonflikter.

En granskning från förra året av The European Centre for Law and Justice (ECLJ) visar på kopplingar mellan domare och olika NGO:s.

Man tittade på bakgrunden hos domare verksamma mellan 2009-2019 och fann att minst 22 av 100 domare tidigare arbetat eller varit ledare i sju olika NGO:s bland annat George Soros Open Society Network med 12 domare, som för övrigt finansierar sex andra NGO:s som ingår i granskningen.

Förutom detta kan starka ekonomiska och politiska intressen, som även drivs av många NGO:s, ligga bakom domstolens något lättvindiga beslut kring vaccination. Covid-19 har med all tydlighet visat på en bakomliggande agenda som går under namnet The Great Reset. Den har planerats och implementerats under lång tid. EU är en del av denna och lagar har förberetts för det som nu pågår.

Soros har varit en drivande kraft i det mesta som pågår av större skeenden och ska man tro på hans egna ord är han stark anhängare av agendan.

I teorin ska domstolar vara självständiga men så är det knappast i praktiken. Varken domare, jurister, poliser eller politiker kan förklara vad frihet och folkets makt uttryckt i Grundlagen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter egentligen betyder och innebär. Vi har aldrig haft den diskussionen utan det är mest fina ord på papper. Beslut kan därmed bli godtyckliga med risk för partiskhet.

Domarna kan naturligtvis bara ha varit oinformerade och föräldrarnas ombud dåligt förberedda då bevisen för att vaccinationer gör mer skada än nytta för samhället är tydliga men grundläggande rättigheter är tänkt att skydda oss mot dylika beslut.

Det är inte första gången Europadomstolen tar ett kontroversiellt beslut. I fallet med Charlie Gard gick man även där emot föräldrars vilja och rätten till frihet med allt vad det innebär.

Pål Bergström, Europadomstolen har kopplingar till Soros och andra NGO:s

palbergstrom.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här