Tre ledande experter rekommenderar i en skrivelse till svenska myndigheter och departement att trådlös teknik inte används i skolorna. ”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de och understryker att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

De tre experterna, cancerläkaren Dr Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus, projektledaren för Bioinitiativrapporten Cindy Sage, USA samt Dr David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö vid University of Albany, USA påpekar att forskningen visar samband mellan exponering för strålning från trådlös teknik och bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, hormonell påverkan och symptom på elöverkänslighet. Laboratoriestudier visar att strålningen ökar risken för cancer, onormala spermier, nedsatt inlärning och minne, samt hjärtpåverkan. Exponering under fosterstadiet kan resultera i ändrad utveckling av hjärnan, med påverkan på inlärning, minne och beteende vilket observerats i studier både på djur och människa:

”Det finns omfattande vetenskapligt stöd för detta i form av hundratals publicerade, förhandsgranskade vetenskapliga studier, som beskriver skadliga effekter vid exponeringsnivåer som är betydligt lägre än gällande gränsvärden. Användning av trådlös teknik (Wi-Fi) i skolor kan öka risken för neurologisk påverkan och cancer hos eleverna på lång sikt – till skillnad från om trådbunden anslutning till internet används.”

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Experter uppmanar: Använd inte trådlösa nätverk i skolan

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här