Tre ledande experter rekommenderar i en skrivelse till svenska myndigheter och departement att trådlös teknik inte används i skolorna. ”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de och understryker att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

De tre experterna, cancerläkaren Dr Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus, projektledaren för Bioinitiativrapporten Cindy Sage, USA samt Dr David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö vid University of Albany, USA påpekar att forskningen visar samband mellan exponering för strålning från trådlös teknik och bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, hormonell påverkan och symptom på elöverkänslighet. Laboratoriestudier visar att strålningen ökar risken för cancer, onormala spermier, nedsatt