Färre amerikaner stöder vaccin

Vaccinationer offer för vaccin influensavaccinet mässlingvaccination oförmögna till arbete MPR-vaccinet folk ska tvångsvaccineras Pfizer-vaccin

En ny undersökning i USA visar att stödet för vaccination sjunker. 2001 tyckte 94% av amerikanska föräldrar att vaccination var viktigt mot 84% idag. 46% var osäkra på om vaccin kan ge upphov till autism. Detta kan återspegla det faktum att 1 av 36 barn i USA har autism och fler lider av kroniska sjukdomar. Mycket tyder på ett samband med vacciner.

Läs mer (Rolling Stone)

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here