En ny undersökning i USA visar att stödet för vaccination sjunker. 2001 tyckte 94% av amerikanska föräldrar att vaccination var viktigt mot 84% idag. 46% var osäkra på om vaccin kan ge upphov till autism. Detta kan återspegla det faktum att 1 av 36 barn i USA har autism och fler lider av kroniska sjukdomar. Mycket tyder på ett samband med vacciner.

Läs mer (Rolling Stone)

palbergstrom.com, Färre amerikaner stöder vaccin