Filip Sjöström som arrangerade Tusenmannamarschen – En manifestation för Frihet och Sanning svarar på uppgifter som figurerat i massmedia. Han är kritisk till mediernas rapportering och uppmanar befolkningen att leta information utanför massmedia.

Han påpekar bland annat att det inte stämmer att polisen försökt kontakta Filip Sjöström innan manifestationen. Han kontaktade dialogpolisen fyra veckor innan manifestationen men de kontaktade inte honom.

Han är även kritiskt till hur dialogpolisen agerat under manifestationen. Manifestationen i stort var väldigt lyckad och positiv.

t.me/forfrihetochsanning