Filip Sjöström menar att vi befinner i det tredje världskriget och det är ett informationskrig som förtrycker alla människor. Vapnen som används mot människor, läkare, forskare, debattörer och visselblåsare är lögner, desinformation och rädsla.

Läs mer på newsvoice.se, Filip Sjöströms tal till Sverige på Nationaldagen