Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning. Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier.

Skolmedicinen har genom dessa enormt starka ekonomiska intressen kommit att helt korrumperas. Såväl livsmedel- som läkemedelsindustrin har under det gångna halvseklet pumpat in pengar i starkt tillrättalagd s.k. forskning i en strävan att hålla de falska hypoteserna vid liv. För livsmedelsindustrin gäller det att försvara jättemarknaden, för sin på billiga kolhydrater och fröoljor baserade industrimat, vid liv. För läkemedelsindustrin gäller det bl.a. försvaret av den oerhört lönsamma marknaden för kolesterol- och blodtryckssänkande kemikalier.

Skolmedicinens forskare har villigt tagit emot industrins pengar för att producera starkt bias forskning där man hemlighåller de data man påstår sig ha använt. Det senare ett generalfel inom all forskning. Vetenskapliga grunddata skall alltid vara tillgängligt för alla forskare för att de fritt skall kunna verifiera eller kullkasta de slutsatser man dragit. Om inte, är det inte fråga om vetenskap.

De falska hypoteserna har på skolmedicinens rekommendation, sedan slutet av 70-talet, legat till grund för politiskt beslutade kostrekommendationer till folken i västvärlden, och senare även till resten av världen. Resultatet av dessa kostråd är den pandemi av metabola sjukdomar (fetma, diabetes-2, hjärtkärlsjukdomar, cancer, Alzheimer och en rad autoimmuna sjukdomar) som nu drar fram över hela världen. Över två miljarder människor har redan tydliga symptom och 40 miljoner dör i förtid på grund av denna pandemi.

Efterhand har människor genom egna erfarenheter vaknat till insikt om att man blivit grundlurade av såväl myndigheter inom livs- och läkemedel som av skolmedicinens ledande företrädare. Allt fler har börjat trotsa såväl myndigheter som sina läkare och ändrat sin kost och slutat med mediciner som gett dem svåra biverkningar. Otaliga människor har på det sättet konstaterat att de blivit av med sina metabola åkommor. Många har skrivit tidningsartiklar, böcker och bloggar där de försökt dela med sig av sina erfarenheter till sina medmänniskor, för att hjälpa även dem till ett friskare liv.

Jag har för egen del genom ingående medicinvetenskapliga studier i 25 år kunnat göra en resa från en läkemedelsförgiftad metabolt sjuk person till en i stort sett frisk. För att förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor har jag skrivit boken Den Metabola Pandemin och jag har tagit initiativet till bildandet av den nu snabbt växande Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Av Lars Bern

Läs mer på anthropocene.live

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här