Företag bör avvakta med 5G

Företag bör avvakta 5G-utbyggnad 5G-frekvenser oxidativ stress FRA på hustaket

Forskning visar att trådlös strålning och 5G i synnerhet har en negativ inverkan på människor, djur och natur. Om det stämmer kommer motståndet bland befolkningen öka till en ohållbar punkt. Investeringar i tekniken riskerar därmed gå förlorade. Många experter varnar för 5G och inverkan på människor, djur och natur. Kritiken och farhågorna bland befolkningen ökar i styrka så till den grad att man börjat sätta eld på 5G-master i olika länder.

Ett exempel på faran med 5G är inverkan på syre. Vid frekvensen 60 Ghz börjar elektronerna runt syremolekylen att spinna vilket i teorin kan störa hemoglobins förmåga att uppta syre. Kan också vara andra molekyler som blir påverkade och stör syreupptagningsförmågan.

Detta skulle kunna förklara varför 5G kan förvärra (men ej orsaka) effekterna av covid-19 i Wuhan Kina, norra Italien och New York där vi vet att man börjat med 5G. En läkare i New York vittnar i en video om hur förbryllad han är över symtomen som mer påminner om höjdsjuka än ARDS. Detta kan eventuellt ha sin förklaring. Man vet också att elöverkänslighet kan ge influensaliknande symtom.

Vi ska absolut inte dra några slutsatser kring 5G och covid-19. Mig veterligen finns ingen utbyggnad av 5G i Stockholm som är värst drabbat i landet och det finns tekniska aspekter som talar mot kopplingen. Men det är tillräckligt för att stanna upp och fundera på vad som kan hända när det kryllar av 5G-antenner överallt med bara ett par 100-tals meters mellanrum.

Dr Martin Pall som forskar om biologiska effekter av elektromagnetiska fält hävdar att forskningen är tydlig. Trådlös strålning påverkar oss. Bland annat reproduktionsförmågan som kraftigt försämrats ( kan även bero på andra orsaker). Om utvecklingen fortsätter kan det leda till att vi utrotas. Det påverkar även hjärtrytmen. 5G riskerar göra redan märkbara effekter värre.

En EU-finansierad granskning av 97 studier gällande hur elektromagnetisk strålning påverkar miljön kom fram till att det finns en risk för fåglars och insekters orienteringsförmåga samt växtliv.

Så länge det inte finns forskning från industrin och myndigheter som alla kan acceptera och stilla oro kommer 5G möta allt mer motstånd bland allmänheten. Med en reell inverkan kommer allt fler påverkas. Protestera kommer öka desto mer det byggs ut. En omöjlig ekvation så länge det inte tvingas på oss.

Den tekniska utvecklingen har gett oss många fördelar men man bör ta tron på sakernas internet med en nypa salt. Människor kommer inte se nyttan. Tvärtom ser vi en trend om att ta ett steg tillbaka eller åtminstone stanna vid nyttan man redan har. Människor kommer istället efterfråga mer natur, stillhet, en inre kontakt och ökad medvetenhet.

Pål Bergström, Företag bör avvakta med 5G.

palbergstrom.com

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here