Föräldrar med barn som har skadats eller dött på grund av vaccin lämnar vittnesmål.