I början på januari berättade dr Robert Malone på sin substack att OneAmericas VD sagt på en presskonferens att antalet dödsfall under tredje kvartalet ökat med 40% i åldersgruppen 18-64 år, jämfört med föregående år. Försäkringsbolaget försäkrar bara anställda personer, så det är en grupp där vaccinationsgraden troligtvis är mycket hög. Enligt VD:n så ser man en liknande ökning i andra bolag.

En 10-procentig ökning hade varit kraftigt uppseendeväckande normalt sett. 40 procents ökning har man aldrig hört talas om. Det handlar inte covid-19-dödsfall i de flesta fallen. Dödsorsakerna anges inte i den presskonferens som försäkringsbolagets CEO Scott Davison höll.