En ny forskningsrapport drar slutsatsen att gränsvärdet för tillåten mobilstrålning samt strålning från surfplattor med mera måste sänkas upp till tiotusen gånger för att skydda mot visade skadliga hälsoeffekter.

Forskare från miljöorganisationen Environmental Working Group i USA har publicerat en vetenskaplig undersökning och analys som drar slutsatsen att gällande gränsvärden är alldeles för höga. Barn måste dessutom skyddas med ännu lägre gränsvärden eftersom de är känsligare. Analysen publicerades under sommaren 2021 i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health.

Sammanfattningsvis anser forskarna att gränsvärdet ska sänkas till 2-4 mW/kg för vuxna och till 0,2-0,4 mW/kg för barn. Dessa värden ska jämföras med dagens gränsvärde som är 2 W/kg för både vuxna och barn.

Hjärtmuskelinflammation, DNA-skador och cancer

Utgångspunkten för analysen av hälsobaserade gränsvärden är resultaten från NTP-studien som publicerades från och med åren 2016. Studien från NTP (National Toxicology Program), som är den största djurstudien som någonsin gjorts i frågan om cancerrisker från mobilstrålning, kostade över 200 miljoner kronor att genomföra.

Studien visade förutom att strålningen orsakade DNA-skador följande cancerogena effekter:

Hjärtat (malignt schwannom)  Clear evidence

Hjärntumör (gliom) Some evidence

Binjurar  Some evidence

Prostata  Equivocal evidence

Lymfkörtlar  Equivocal evidence

Bukspottkörtel  Equivocal evidence

Hypofys  Equivocal evidence

Lever  Equivocal evidence

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Forskare: gränsvärdet för tillåten mobilstrålning måste sänkas kraftigt