All beslutsmakt över penningpolitiken ligger hos Riksbanken. Ingen myndighet får bestämma över Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik. Riksdagen är endast Riksbankens huvudman och ägare. Riksbankens direktion består av sex personer, med Stefan Ingves som Riksbankschef. Denna grupp privatpersoner har all beslutsmakt över svensk penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999. Riksbanken bestämmer hur mycket pengar som ska finnas i landet. Personerna i Riksbankens revision kan alltså trycka in nya siffror riksbanksdatorn och välja vem som ska stå som ägare för dessa, precis hur de vill. Men, när de skapar nya pengar riskerar de inflation, alltså att värdet på pengarna minskar. För att hindra inflation behövs deflation.

Två exempel på skeende som är deflationärt
1) När mängden pengar i omlopp minskar.
2) När det sker en ökning av varor och tjänster och tillgången är större än efterfrågan.

Alltså om man på något sätt får människor att handla mindre så skapar man deflation. De flesta människor sparar istället för att konsumera när samhället är utsatt för någon form av hot eller kris. När företag inte kan få sålt sina varor och tjänster, ökar mängden varor vilket ger deflation. Det finns inget mer deflationärt än när ett samhälle sätts på paus.

Den ekonomiska agendan
På 1920-talet i USA satsades det på teknikutveckling och krigsupprustning. För att finansiera det trycktes nya sedlar. Samtidigt skapades konsumtionssamhället. Detta genomfördes dels genom att göra det lätt för entreprenörer att låna pengar i banken, dels genom ”propaganda” och reklam som presenterade en bild av nyrika personer i extrem lyx.

Före 1920-talet hade det varit en dygd att inte skryta om sina ekonomiska tillgångar. Nu målades det upp en bild av människor i överflöd. De hade pälsar, smycken, parfym och dyra bilar. Detta överflöd, tillsammans med reklam som förmedlade att dessa nyrika högkonsumerande personer var de som hade lyckats i livet, skapade ett konsumtionsbehov. Människor förtrollades av denna förljugna bild av framgång. Behovet att äga dyra saker spred sig in i kärnan av människors känslosystem och sedan ut över hela världen.

Människor gungades dessutom in i trygghet att högkonjunkturen var där för att stanna. Det gjorde att släktgårdar, släktklenoder och markegendomar ofta sattes som säkerhet för lån i bankerna.

Behov av att äga och hävda sig genom rikedom bidrog till en ökad konsumtion vilket i sin tur bidrog till en kraftig tillväxt på många sätt. Det bidrog också till att den onda förtryckande ekonomiska strukturen hölls på plats eftersom människors rädslor skapade en prylbaserad hierarki med förtryck på alla nivåer. Människor kände värde av att äga prylar och trampade föraktfullt neråt mot människor som inte kunde konsumera. Mycket av detta lever kvar i vår kultur idag och har blivit än tydligare.

Alla människor bidrar till att hålla det nuvarande ekonomiska systemet stabilt. Så länge människor behöver hävda sig med ägodelar och så länge människor anser sig bättre än någon annan på grund av ett ägande så hålls denna onda och resursutarmande maktstruktur på plats.

20-talets nytryckta kapital gav dessutom bieffekten av stegrande tillverkningskostnader och varupriser. Arbetarnas löner hann inte med i prisstegringen. Många entreprenörer hade lånat pengar till investeringar för att bli rika. När skillnaden mellan produktkostnaden och löner blev för stor blev det ett överskott av varor. När varor inte såldes gick många människor i konkurs. En deflationär kris blev ett faktum.

Bankerna förlorade inte på det eftersom de tagit säkerhet för lånen. Många människor blev däremot av med sina tillgångar, hem och inkomstkällor. Självmordsstatistiken ökade dramatiskt.

På 70-talet var det dags igen. Då trycktes det också stora mängder nya pengar. På 70-talet behövdes olja i de flesta processer i samhället. För att hindra en okontrollerad inflation startades krig mot Iran och Irak. Oljekällor sattes i eld. En naturlig följd av det var att det blev brist på olja och oljepriset steg åtta till tio gånger. När oljepriset ökade så mycket på en gång stannade samhället upp och inflationen förhindrades. Det innebar att människor gick i konkurs och många förlorade sina hem och tillgångar.

Makteliten i Sverige äger förutom bankerna även vapenindustrin. På så sätt kunde de tjäna pengar på Gulfkriget (det utspelade sig 1990-91, inte på 70-talet!). Dessutom tjänade de pengar på den deflation som oljekrisen (=70-tal) skapade. Sist men inte minst gjorde de sig rikare genom att köpa fastigheter och tillgångar till extrema underpriser av människor som gått i konkurs.

Vad har hänt sedan Riksbanken blev privatägd 1999?
Riksbanken har arbetat för att skaffa full kontroll över svensk ekonomi. Sverige fick till exempel nya sedlar 2015 och 2016. Därefter ogiltigförklara alla tidigare sedlar. Detta kostade Riksbanken 150 miljoner kronor. Det kanske låter mycket, men det var en liten investering för att få total kontroll över alla pengar i Sverige. De nya sedlarna trycktes endast i en begränsad mängd och troligtvis skapades ett stort elektroniskt kapital efter att alla okända sedlar eliminerats. Riksbankchef Stefan Ingves säger i en intervju i SVT nyheter den 16 januari 2015: ”Ett mångårigt förberedelsearbete går mot sitt slut.” Vidare menar han att det ska ge Sverige ”säkra och effektiva kontanter för många år framåt.” Säkra för vem? Sveriges invånares säkerhet, för Riksbankchefens egen säkerhet eller för säkerheten för någon som står bakom dem i det dolda.

Deflation på grund av lock down
I januari 2020 var USA (och med dem resten av världen) på väg in i en rejäl inflationskris. Då släpptes nyheterna om ett farligt virus med risk för pandemi. Så lämpligt!

Det finns mycket dokumenterat som stärker att Corona19 pandemin med lockdowns är planerad sedan länge.

Människor beordras hålla sig inomhus och världens ekonomi går i stå. Deflation är nu ett faktum på grund av att människor inte kan röra sig fritt. Samtidigt som nytryckt kapital säkras så förlorar människor sina arbeten och företag. Fler tillgångar kommer att tillfalla makteliten till en bråkdel av värdet. Många människor förstår inte ens att de blir lurade eller bestulna.

Men är det verkligen möjligt?
Familjen Wallenbergs (med familjemottot ”Esse non videri”, Att verka utan att synas) äger stora delar av Telekomindustrin i världen, de flesta elbolag i Sverige, Sveaskog, Bofors, SAAB, gruvor, tidningar, andra mediekanaler och banker med mera. De har kopplingar till Rothschilds och Rockefellers, Gates, Soros med flera. Det är lätt att förstå att de därmed har makt att skapa betydande förändringar. Det som är svårt att förstå är att de vill skapa rikedom på andra människors lidande.

Makteliten kan trycka pengar och sedan skapa deflation för att förhindra att pengarna förlorar värde. De kan uppenbart föra in en känslomässig narrativ så som de gjorde på 20-talet. De har gjort det med sådan övertygelse att det blivit en del av vår kultur. De kan förklara krig utan synbar anledning. Kan de skapa gatukrig mellan olika grupperingar? Kan de föra in extremister som begår terrorbrott? Kan de iscensätta pandemier? Kan de med skådespelare iscensätta överfulla sjukhus, filma det och sedan sända det som nyheter? Kan de betala läkare och sjuksköterskor till att ljuga i media? Om några få människor har tillräcklig makt att infiltrera WHO och regeringar över hela världen, är det då möjligt att skapa en pandemi och beordra människor att stanna inomhus?

Kan den koncentrerade maktelit som äger nyhetskanaler och Google – även i dagens upplysta samhälle – skapa en propagandamaskin som får människor till att leva ett uppdiktat narrativ som inte är verkligheten? Kan en sådan gruppering, genom skrämselpropaganda, få människor att gå med på orimliga förbud som strider mot mänskliga rättigheter? Det verkar så. Har du på senaste tid hört någon säga: ”Det är så det är nu. Det kommer att komma pandemi efter pandemi. Vi måste lära oss att leva med det.”. Hur kan en lögn så lätt gå in i en folksjäl?

Corona och hot om döden
På grund av Covid19 restriktioner förlorar många människor sina arbeten, företag går i konkurs, en stor mängd människor begår självmord och kanske även av svält. Försäkringskassan och sociala myndigheter tillsammans med flera andra stödjande samhällsfunktioner avvecklar eller har slutat ge människor hjälp. Skolan har blivit sekretessbelagd. Telekomindustrin har rullat ut 4G+ och 5G-näten med så höga strålningsvärden att växter, fåglar och insekter håller på att dö och människor blir sjuka och snart döende. Om denna omstörtande verksamhet får fortsätta så kommer människor även dö av svält, här i Sverige.

Makteliten bryr sig inte om ifall du eller din familj dör! Tvärtom! Det passar deras syfte. De kan då köpa upp ditt företag eller din markegendom till ett mycket lågt pris.

Gå inte med på deras manipulationer! Gå inte på deras lögner om en andra och en kommande tredje våg av covid-19 pandemi. Det handlar om ett virus med mycket låg dödlighet, lägre än den vanliga säsongsinfluensan. Enligt statistik från SCB dör det färre människor än vanligt detta år. Det är inte viruset som är farligt.

Hållhakar på regeringar
Om världens maktelit vill skapa kaos och rädsla har de allt som krävs för det. De kan hota regeringen med att stänga av elen eller strypa tillgången till människors konton om politiker vägra lyda. Korruption är också ett alternativ, de äger ju kapitalet. De är inflytelserika och farliga och lever på människors rädslor för undergång.

Om våra svenska myndigheter är kapade, eller hotade eller rentav korrumperade, så går våra skattepengar till kriminell verksamhet. En verksamhet som innebär att några få privatpersoner kan tillskansa sig mer makt över människor i hela världen? Vill du att dina skattepengar går till en sofistikerat grovt kriminell maffiaverksamhet?

Vi har makt att skapa en mycket fredlig motståndsrörelse mot denna onda maktelit. Detta gör vi genom att bygga gemenskap i ekonomiskt demokratisk gräsrotsekonomi. Vi skapar motståndsrörelse helt enkelt genom att bli självständiga. Vill du vara med?

Anja Herdesang, Gräsrotsekonomi – Ett sätt att avstå från rådande maktstruktur

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här