All beslutsmakt över penningpolitiken ligger hos Riksbanken. Ingen myndighet får bestämma över Riksbankens beslut när det gäller penningpolitik. Riksdagen är endast Riksbankens huvudman och ägare. Riksbankens direktion består av sex personer, med Stefan Ingves som Riksbankschef. Denna grupp privatpersoner har all beslutsmakt över svensk penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999. Riksbanken bestämmer hur mycket pengar som ska finnas i landet. Personerna i Riksbankens revision kan alltså trycka in nya siffror riksbanksdatorn och välja vem som ska stå som ägare för dessa, precis hur de vill. Men, när de skapar nya pengar riskerar de inflation, alltså att värdet på pengarna minskar. För att hindra inflation behövs deflation.

Två exempel på skeende som är deflationärt
1) När mängden pengar i omlopp minskar.
2) När det sker en ökning av varor och tjänster och tillgången är större än efterfrågan.

Alltså om man på något sätt får människor att handla mindre så skapar man deflation. De flesta människor sparar istället för att konsumera när samhället är utsatt för någon form av hot eller kris. När företag inte kan få sålt sina varor och tjänster, ökar mängden varor vilket ger deflation. Det finns inget mer deflationärt än när ett samhälle sätts på paus.

Den ekonomiska agendan
På 1920-talet i USA satsades det på teknikutveckling och krigsupprustning. För att finansiera det