Naturläkaren Gunnar Jansson skriver att febern är immunförsvarets naturliga metod för att bekämpa virus och andra mikroorganismer som orsakat infektioner i kroppen. Janssons uppfattning får stöd i bokcitat från Hans Wigzell som tidigare var professor i immunologi vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. Febernedsättande läkemedel kan därför bromsa tillfrisknandet från covid-19, varnar Jansson.

År 1989 utkom boken ”Vårt fantastiska immunförsvar” av Hans Wigzell. Han var då professor i immunologi vid Karolinska Institutet. I kapitel 7 om infektionsförsvaret, skriver han:

”Om en mikroorganism skall kunna framkalla sjukdom krävs en rad förutsättningar. Organismen måste vara livskraftig och ha förmåga att framkalla infektioner. Dessutom måste värden ha brister i sitt immunförsvar, som tillåter denna invasion av mikroorganismer”

Läs mer på newsvoice.se, Febernedsättande kan hindra kroppen från att läka covid-19