Julian Assange kan utlämnas till USA, slår högsta domstolen i Storbritannien nu fast och upphäver därmed en dom från tidigare i år. Samtidigt konstaterar kritiker att Assange riskerar livstid i fängelse eller till och med dödsstraff för sitt journalistiska arbete med Wikileaks och pekar på att den australiensiske journalistens öde är en avgörande fråga för demokratins och yttrandefrihetens framtid i Väst.

I januari beslutade en brittisk domstol att Wikileaks-grundaren inte ska överlämnas till USA på grund av oro kring hans mentala hälsa. USA överklagade dock domen och vann – bland annat efter att ha försäkrat om att vidta åtgärder som ska minska risken för självmordsförsök samt att Assange inte ska utsättas för isolering eller de hårdaste restriktionerna.

Assange är efterlyst i USA efter att via Wikileaks ha offentliggjort tusentals sekretessbelagda dokument under 2010 och 2011 som avslöjade krigsbrott, korruption och olika former av övergrepp begångna av den amerikanska militären och dess allierade.

Om han utlämnas till USA riskerar han att fängslas resten av sitt liv för spionage. Enligt FN:s särskilda rapportör om tortyr riskerar Assange eventuellt också tortyr eller till och med dödsstraff om han lämnas ut till USA.

Fästmön: USA vill döda honom

Julian Assanges fästmö Stella Moris som han har två barn med kallar domstolens beslut för ”farligt och missriktat” och menar att det inte går att lita på löften från USA.

– Under de två och ett halvt senaste åren har Julian varit i fängelset i Belmarsh och faktum är att han har varit frihetsberövad i en eller annan form sedan den 7 december 2010 – i 11 år. Hur länge kan det här fortsätta?

Wikileaks chefredaktör Kristinn Hrafnsson säger i ett uttalande att Julian Assanges liv än en gång hotas och att även journalisters rätt att publicera material som storföretag och regeringar finner obekvämt står under hot.

Läs mer på nyadagbladet.se