Blev Kennedy mördad genom en konspiration? Sensationellt avslöjande bekräftar en massiv medicinsk mörkläggning.

Den första frågan man kan ställa sig är vad fanns där för motiv att ha president John F. Kennedy assasinerad?.

Ett starkt motiv är den enorma pressen mot den djupa staten och det militärindustriella komplexet som redan hade börjat månaderna innan Kennedy blev president av Eisenhower som Kennedy sedan fortsatte när han varnade världen för den enligt hans egna ord globala konspirerande agendan av den djupa staten som han var tydlig med var en klar och nuvarande fara och att faran aldrig hade varit mer klar och att dess närvaro aldrig hade varit mer överhängande än vad den var då.

Redan så tidigt som April 27, 1961 så varnade USAs president John F. Kennedy oss för den djupa staten. Kennedy förklarade att det är ett system (som vi idag kallar för ett djupt politiskt system) som kombinerar, diplomatiska, ekonomiska, vetenskapliga, militära, underrättelse och politiska operationer genom dolda medel för att i Kennedys ord konspiratoriskt och manipulativt påverka politiken globalt och som enligt Kennedy var det största hotet mot världens frihet och som han lovade att bekämpa med alla möjliga medel som han hade tillgång till.

Kennedy sade 1961 ”Själva ordet sekretess är motbjudande i ett fritt och öppet samhälle. Och vi, som ett folk, är naturliga och historiska motståndare till hemliga förbund, till hemliga eder och hemliga förfaranden. Vi bestämde oss för länge sedan för att farorna med överdrivna och omotiverade hemlighållanden av relevanta fakta är långt större än de faror som det hänvisas till för att rättfärdiga det.

Just i dag finns det knappast något värde i att motsätta sig hotet om ett slutet samhälle genom att imitera dess godtyckliga restriktioner. Just i dag finns det knappast något värde i att trygga överlevnaden för vår nation om våra traditioner inte överlever med den. Och det finns mycket allvarlig risk för att ett aviserat behov av ökad säkerhet kommer att gripas av dem som vill utvidga dess betydelse till den yttersta gränsen för officiell censur och hemlighållande. Det tänker jag inte tillåta i den utsträckning det står i min makt. . . .

Vår livsstil är under attack. De som gör sig till vår fiende avancerar runt om i världen. Våra vänners överlevnad är i fara. Och ändå har inget krig förklarats, inga gränser har passerats av marscherade trupper, inga robotar har avfyrats. . . .

Om ni väntar på ett konstaterande om ”tydlig och närvarande fara,” då kan jag bara säga att faran aldrig har varit mer tydlig och att dess närvaro aldrig har varit mer överhängande. . . . För vi står runt hela världen emot en monolitisk och hänsynslös konspiration som förlitar sig främst på hemliga metoder för att utvidga sin maktsfär; på infiltration i stället för invasion; på omstörtande verksamhet i stället för val; på hot i stället för frihet; på gerillor på natten i stället för arméer på dagen.

Det är ett system som har kallat in stora mänskliga och materiella resurser i skapandet av en väl sammanhållen och mycket effektiv maskin som kombinerar militär, diplomatisk, underrättelse, ekonomisk, vetenskaplig och politisk verksamhet. Dess förberedelser är dolda, inte publicerade. Dess misstag är begravda, inte i rubrikerna. Deras oliktänkande är nedtystade, inte hyllade. Inga utgifter ifrågasätts, inget rykte trycks, ingen hemlighet avslöjas. Det för det kalla kriget, kort sagt, med en krigstida disciplin ingen demokrati någonsin skulle hoppas eller vilja mäta sig med. . . . Detta är en tid av fred och fara som inte sett sin like i historien.”

Detta tal hölls strax efter (nästan fyra månader efter bara) den tidigare president Eisenhower samma år (Januari 17, 1961) sade i ett tal att USA styrs av ett militärindustriellt komplex vars skadliga effekter han varnade för.

Kennedy hade helt rätt i sin varning att detta system av den fascistiska kabalen i USA var en klar och nuvarande fara och att faran aldrig hade varit mer klar och att dess närvaro aldrig hade varit mer överhängande. Den “djupa staten” definierades av Storbritanniens nyhetsbrev On Religion som “de inbäddade antidemokratiska maktstrukturerna inom en regering, något som mycket få demokratier kan hävda att vara fria från.” Termen originerades i Turkiet 1996 för att hänvisa till USAs stöttade element, främst i underrättelsetjänsterna och militären, som upprepade gånger använde våld för att interferera med och anpassa Turkiets demokratiska politiska process.

Denna kampen mot den osynliga regeringen i USA hade funnits med genom hela 1900-talet av flertalet andra presidenter och i fallet av FDRs kamp mot den osynliga regeringen så drev FDR de till ett sådant vansinne att de planerade en militärkupp mot FDR 1933 (The Business Plot) för att installera en synligt fascistisk stat som vid denna tiden redan var ett fascistiskt kontrollerat styrelseskick som dolde sig i demokratins täckmantel så som FDR förklarade och hade demonstrerat i kongressen med hjälp av känd statistik från The Bureau of Internal R