Enligt den läckta myndighetsrapporten så dör fler av Tysklands åtgärder mot corona än av själva viruset. Rapporten har tagits fram på initiativ av enhet KM4 som är en del av Tysklands inrikesdepartement. Slutsatsen är att det hela är ett globalt falsklarm.

Några viktiga slutsatser i rapporten:

  • Faran för covid-19 har överskattats; det är troligt att viruset inte vid något tillfälle var så farligt att extraordinära åtgärder behövdes.
  • De som dog av corona var väsentligen personer som statistiskt sätt ändå hade dött i år, detta p.g.a. ålder och att deras försvagade kroppar inte längre kunde hantera normal påverkan, inkluderat 150 virus som just nu cirkulerar.
  • Över hela världen så har det under ett kvartal dött 250 000 människor av covid-19, detta jämfört med 1,5 miljoner (25 100 i Tyskland) under influensasäsongen 2017/2018.
  • Faran med covid-19 är inte större än den från flera andra virus, det saknas bevis för att hanteringen av covid-19 inte skulle vara något annat än ett falsklarm.

zerohedge.com