Den 12 mars i år lanserades ”Läkaruppropet” av tre svenska läkare som betonar att den eventuella nyttan som coronapolitiken har måste vägas mot de dokumenterade negativa effekterna denna för med sig i form av exempelvis uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser med mera. ”Som läkare och forskare vill vi höja våra röster mot de skadliga restriktioner som pågår i Sverige.”, inleder man i uppropet.

De kanske mest missriktade åtgärderna är de som drabbar barn. Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter.

Läkarna som tagit initiativ till uppropet är Sven Román, överläkare och specialist i barn och ungdomspsykiatri, Nils Littorin, ST-läkare i psykiatri och doktor i klinisk mikrobiologi samt Sebastian Rushworth, AT-läkare. De pekar på att samhällsskadorna av nedstängningspolitiken ”är nästintill oöverskådliga” och efterlyser att stoppa restriktionerna samtidigt som man skyddar riskgrupperna. De konstaterar likt många andra medicinska experter att covid-19 inte längre utgör ett akut hot mot Sverige och att det därför är orimligt att införa mer restriktioner.

De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser. Två av Sveriges främsta experter på global hälsa, professorerna Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, har nyligen utifrån bland annat FN-statistik beräknat att lika många har avlidit som en följd av restriktionerna som av viruset. Då restriktionerna framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.

Läs mer på nyadagbladet.se, Läkaruppropet ska stoppa nedstängningsspolitik och vaccinpass i Sverige