Läkemedelsindustrin – träffande humor med galenskaparna

2

Galenskaparna gör en sketch som visar på korruptionen inom läkemedelsindustrin.