Läkemedelsindustrin vill förbjuda läkeörter

Doctored Peter Breggin ADHD polska läkare Industriläkare Sanofi Läkemedelsverket godkänner

Från och med 30 april 2011 kan nästan alla medicinska örter att vara olagliga inom den europeiska unionen om nya lagförslag accepteras i Bryssel.

I sin strävan att slå undan all konkurrens och ta absolut kontroll över människors hälsa har läkemedelsindustrin och jordbruksnäringen vunnit ett viktigt slag i Europa.

”Istället för att behandla mat och traditionella naturmediciner som mänskliga rättigheter, har det behandlats som handelsfrågor. Det gör det begärligt för stora företag att fokusera på lagstiftning för mat och örter, snarare än att se till vad folket behöver och vill ha. Det är detta förvridna fokus som har resulterat i att FDA [USA:s motsvarighet till Socialstyrelsen, egen anm] gjort skandalöst absurda uttalanden, såsom att hävda att Cheerios [amerikanska frukostflingor som säljs med argument om att de sänker kolesterolet, egen anm] och valnötter rent bokstavligen blir mediciner på grund av de hälsoargument som görs om dessa.”
– Gaia Health hösten, 2010

Heidi Stevenson från Gaia Health förklarade att FDA bokstavligen definierar frukostflingorna Cheerios och vanliga valnötter som läkemedel av den enda anledningen att de i marknadsföringen sägs ha en positiv verkan på hälsan. Detta är den metod de har använt för att blockera hälsopåståenden för hälsosamma matvaror.

Stevenson menar att EU primärt är en handelsorganisation. Allt annat är sekundärt. Nästan allt EU gör är att främja fri handel, inte för småföretag utan för multinationella företag. Codex Alimentarius, som är den drivande kraften bakom örtdirektivet och mycket annat negativt som händer nu, kontrolleras av multinationella jordbruksnäringsföretag och läkemedelsföretag.

De skapar dessa regler och föreskrifter för att främja storföretag, men till folket säljs dessa regler och föreskrifter som om de är till för att skydda hälsa och säkerhet.

Heidi Stevenson har startat en petition med målet att stoppa THMPD (Traditional Herbal Medicine Products Directive). Det krävs en miljon signaturer för att föra fram en petition i EU så det är ett viktigt mål.

Dr. Mercola är en amerikansk läkare som övergett det skolmedicinska behandlingsparadigmet som han utbildades i till för att istället arbeta med och föra fram naturmedicin som den överlägset bästa metoden att återfå och bibehålla hälsan. Han skriver så här om EU:s försök att stoppa örtmedicinen:

”Även om jag generellt tycker att många människor tar alldeles för många tillskott, och att tillskott är dålig ersättning för en förbättrad diet, står det klart att vissa tillskott är i högsta grad välgörande. Och tillskott i allmänhet är betydligt säkrare ’plåster’ jämfört med dyra och potentiellt giftiga mediciner. (…) Det sagt, för att vi alla ska kunna ta ansvar för vår egen hälsa, anser jag att vi aldrig får förlora rätten att välja och köpa näringstillskott. (…) Tyvärr inkräktas vår frihet till hälsa i denna stund. (…) Den europeiska unionen står redo att anta till lag ett direktiv som kan få en förödande påverkan på européers frihet att göra egna val vad gäller tillskott, och terapeuter som arbetar med traditionella system såsom Ayurveda, traditionell kinesisk medicin (TCM) kan förlora sin möjlighet att förskriva traditionella ört mediciner. (…) Och när väl EU antagit denna lag kan jag försäkra er att USA inte kommer att vara långt efter. (…) Jag brukar vanligen be mina amerikanska läsare att agera, men i detta fall går min uppmaning att agera till alla mina europeiska vänner. Jag ber er att distribuera denna information till din familj, dina vänner och sociala nätverk och be dom att agera med.”

Det restriktiva Örtdirektivet i EU är tänkt att bli lag

AlternativeHealthzine.com skriver om att det europeiska direktivet för traditionella örtmedicinska produkter – THMPD, som antogs redan i mars 2004, kommer att bli lag i april 2011. Men grunden lades långt tidigare:

”Ungefär vid 1998 sa EU att de hade mottagit ett stort antal klagomål från företag som sa att det var svårt att sälja deras örtprodukter i andra medlemsländer.”

”Låt oss harmonisera förordningarna för örtmedel i alla EU:s länder.”

Detta närmande har några förtjänster. Om alla följer samma regler i alla länder blir det lättare att sälja produkter i varje land – snarare än att exportörer har att tillgodose olika regler i varje land. Så det är ok för exportörer.

Små örtproducenter slås ut på nolltid

Under detta direktiv måste alla tillskott och örtprodukter gå igenom samma licensieringsprocedur som läkemedel.

Inom traditionell kinesisk medicin och ayurveda som använder örter måste varje ört licenseras separat. Denna kostnad enbart kommer utan tvekan driva de flesta kosttillskotts- och örtmedelstillverkare från marknaden. Enligt GaiaHealth (Big Pharma Scores Big Win: Medicinal Herbs Will Disappear in EU) är den beräknade kostnaden per ämne eller ört mellan 850 000 och 1 270 000 kr.

Det kommer att krävas allmänna massprotester av enorma mått för att stoppa denna lag. Processen har startat. Den internationella sektionen av Alliansen för Naturlig Hälsa (ANH-I) utmanar THMPD och enligt NutraIngredients.com är ANH redo att ta målet till Europeiska Domstolen.

Det behövs engagemang från allmänheten nu

Denna inskränkning av allmänhetens personliga frihet blir resultatet av att företag vill kunna föra handel fritt mellan länder utan att behöva tillmötesgå med varje lands individuella krav. Men det är också en del av ett större projekt – Codex Alimentarius.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius-kommissionen skapades 1962 genom en rad olika relationer mellan Världshälsoorganisationen (WHO), Mat och Odlingsorganisationen (FAO), Världshälsoorganisationen (WTO) och amerikanska Mat och Läkemedelsorganisationen (FDA) och USDA.

Codex Alimentarius själv är en samling matstandarder och riktlinjer som specificerar alla krav gällande mat oavsett om den är processad, halvprocessad, genetiskt modifierad eller rå och obehandlad. Syftet är att skydda konsumenternas hälsa, försäkra om rättvis affärspraxis inom mathandeln och att eliminera mathandels hinder genom att standardisera matens kvalitet.

Detta låter ju bra men det finns vissa problem med dessa strategier de använder för att ”skydda dig”. Codex använder toxikologi (läran om gifter) för att bedöma näring Det finns många problem med Codex, många är inte omedelbart igenkännbara om du inte har det rätta perspektivet. Men en av de mest bisarra och potentiellt farliga är deras ”Vitamin- och mineralguide”, som gjordes klar den 4 juli 2005, som klassificerar näring som gifter. Ja, det är där man hamnar när man använder riskbedömning för att ta reda på säkerhetsgränser för näring.

Riskbedömning är en gren av toxikologi. I en frisk värld används den för att bedöma hur mycket av ett gift man säkert kan konsumera utan att se några fysiska effekter eller problem. Så snart det uppstår en biologisk effekt har du nått den övre maximala gränsen för det ämnet.

Codex Alimentarius har sakta men säkert slingrat sej in till en position där den har mandat att sätta en universell maximal ”säker” dos av varje vitamin, mineral, tillskott och ört som lagligen kan tillverkas, användas eller säljas. Med ”säker” menas en dos som inte har någon fysisk effekt.

Detta är dock ingen snabb process. Codex Alimentarius agenda baxas fram bit för bit, en rättsakt i taget, vid olika tidpunkter i olika länder. Men vi får inte blunda för det slutliga målet som är global ”harmonisering” med Codex vansinnigt restriktiva regler och bristfälliga idéer om näring och EU-direktivet är sannolikt en viktig del i detta jättelika pussel.

Så snart direktivet får full effekt kommer en stor majoritet av örter och tillskott att försvinna från marknaden på grund av restriktiva kostnader från testning och licensiering. Det som nu blir kvar kommer troligen i slutändan att bli reglerat under Codex vitamin- och mineralriktlinjer till doser som inte har någon positiv inverkan på hälsan överhuvudtaget.

Protestera med din namnunderskrift! Det krävs en miljon signaturer för att föra fram en petition i EU: www.savenaturalhealth.eu/sign

Text och översättning: Ronny Rydström och Torbjörn Sassersson
Källor: Dr.Mercola, Gaia Health, Allience of Natural Health m.fl.

Referenser (fler artiklar på svenska)

Torbjornsassersson.com
Stoppa EU-direktivet om örtmedicinska produkter
Traditional Herbal Medicine Products Directive

Originalartikel

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here