En slutsats är att pandemin är död i och med att hela befolkningen inom kort har flockimmunitet tack vare omikronviruset. Omikron ger en lindrig infektion som är att likna vid en förkylning.

Det har visat sig att covid-injektionerna inte ger något skydd mot omikron. Tvärtom ökar risken att bli smittad ju fler sprutor man har fått.

Mängden biverkningar är stor och det har kommit fram att myndigheter har stoppat en seriös studie för att kartlägga biverkningarna på grund av att resultatet kunde hindra vaccinationskampanjen och minska tilltron till myndigheter.

Studier pekar på att mörkertalet är mer än 20-40 gånger större än antalet anmälningar för de medicinska biverkningarna. Detta innebär att covid-injektionerna redan kan ha gett hundratusentals allvarliga biverkningar bara i Sverige.

Det mest upprörande under pandemin är att man har förbjudit fungerande antivirala behandlingar och att detta har orsakat många människors liv.

De hemliga avtalen med leverantörerna av injektionerna innehåller sannolikt tvingande krav. Det kan vara dessa som gör att myndigheterna inte klarar att utan vidare avbryta kampanjen. Det kan också vara avtalen som gör att skrämselpropagandan har blivit samordnad i hela västvärlden.

I början av pandemin släppte World Economic Forums Klaus Schwab sin bok som handlade om att covid-19 är starten på ”The Great Reset”. Vad detta innebär är fortfarande inte helt klart men en sak som är klar är att pandemin har ökat förmögenhet hos personer med reala tillgångar.

swebbtv.se, Lars Bern – Pandemin är död men politiken lever vidare

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här