Lynne McTaggarts oskyldiga intention var från början att ta reda på hur healing fungerar. Det fanns ju många bevis för ATT den fungerade. Men HUR?

Hennes undersökning som bestod av hundratals intervjuer med otaliga forskare och vetenskapsmän ledde henne in på ett obevandrat nytt territorium. En outforskad mark som sedermera skulle leda till Lynnes författande av världsberömda boken Fältet samt boken Ett helt liv som kretsat kring dessa upptäckter.

Läs mer på almanova.eu