Globalisterna planerar att spetsa världens matförråd med magnetiska nanopartiklar som när de väl hamnar i kroppen kan övervaka vår kost och vaccinstatus som en del av Great Reset. Nanoteknologin har kommit långt i utvecklingen, blanda annat FN förespråkar att det ska släppas ut direkt från luften över odlingar. Nanoteknologin har flera möjliga tillämpningar och hälsoeffekter.

banned.video