Barnläkaren och VoF-skeptikern Mats Reimer som fått Dagens Medicins bloggpris ”Brandfacklan” har sedan 2009 skrivit över hundra blogginlägg i tidskriften, enligt VoF:s pamflett Folkvett. Det handlar ofta om att angripa alternativvården, men samtidigt samverkar han med läkemedelsindustrin i lanseringen av ADHD-medicin till barn.

Det låter som en intressekonflikt av samma natur som när VoF:s evige styrelsemedlem Dan Larhammar som bisyssla angriper alternativmedicin och samtidigt sitter i styrelsen på Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsbolag att snabba på lanseringen av läkemedel på marknaden.

Hans samverkan med läkemedelsindustrin avslöjades av Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) som startades av personer från Scientologerna. Rörelsen kritiserar mycket hårt psykiatrin, inte desto mindre är uppgifterna korrekta. Barnpsykiatrikern Mats Reimer bistår i läkemedelsbolaget Shires lansering av ADHD-droger för barn i Sverige, en miljardaffär. Shire sålde 2011 amfetaminet Vyvanse för 6 miljarder kronor i USA och bolaget drar in stora pengar på ADHD-drogen INTUNIV, skriver KMR. Nu storsatsar bolaget på barnmarknaden i Sverige.

”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”
Mats Reimer kommenterar i Dagens Medicin, 2012-04-12

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer på newsvoice.se, Mats Reimer som regelbundet angriper alternativvård snart miljonär på ADHD-medicin?