Året var 2002 och regissören Steven Spielbergs hade återigen gjort en djupdykning i science fiction-genren och låtit kreativiteten flöda. Denna gång bland hade raderna i novellen The Minority Report, skriven av den berömda science fiction-författaren Philp K. Dick, fångat hans intresse.

På biograferna fick vi se en ung briljant Tom Cruise som kämpade med Precogs, de tre syskonen som på olika sätt hade förmågan att se in i framtiden. Filmens handling utspelades kring idén att polisen genom att ta hjälp av deras extrasensoriska perceptionsförmågor hade lyckats utplåna alla former av våld genom att ingripa innan själva handlingen inträffade. I praktiken kuvade de tre ”synska” brottslingars intention och de greps precis innan brottet skulle begås.

Från science fiction-böcker får man emellertid ofta en förhandsglimt av vetenskapliga idéer och upptäckter som i vissa fall förverkligas åratal efter att filmen eller boken släpptes.

Men skulle ett scenario liknade det som Philip K Dick beskrev i sin Minority Report vara möjligt idag? Existerar det verkligen en sådan teknik som krävs för att förutsäga brott innan de inträffar? Kanske överträffar verkligheten vår fantasi?

För att få ett svar på frågan måste vi titta lite närmare på IARPA. En förkortning för Intelligence Advanced Research Projects Activity, en institution som grundades 2006 och är en del av Office of the Director of National Intelligence of the United States. Dess mål uppnås genom hemliga regeringsprojekt som kan vara riskfyllda och mycket olika sinsemellan. Med uppdraget att främja ”högriskprogram med hög prestanda” försöker denna avdelning inom den amerikanska underrättelsetjänsten bokstavligen att förutsäga framtiden.

Text: Massimo Bonasorte

Läs mer på arcana.se

arcana