Rekommendationen att bära munskydd i kollektivtrafiken räcker inte enligt Moderaterna. Partiet efterlyser att befästa den redan omfattande coronarepressionen med tvång på munskydd, utökad massövervakning av medborgarna och till att ge ännu mer vittgående befogenheter till den socialdemokratiska regeringen.

I en debattartikel i den vänsterliberala Bonniertidningen Dagens Nyheter skriver partiledaren Ulf Kristersson och partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson att man har sju “krav” kring hur man ska tackla den så kallade coronapandemin. Nästan samtliga krav gäller olika typer av ökad repression och ännu mer vittgående befogenheter för regeringen samt olika typer av statliga insatser för att täcka upp för de katastrofala ekonomiska konsekvenserna på grund av att man tvingar företag och andra samhällsaktörer att begränsa och stänga sin verksamhet.

Det pseudokonservativa partiet hävdar att Sverige nu är på väg in i ”en tredje våg” och att den svenska coronapolitiken därför måste skärpas och en handlingsplan tas fram som möjliggör betydligt hårdare åtgärder än idag – något man kommer diskutera med övriga partiledare på onsdagen den 24 februari.

Den första punkten handlar om att man vill se en nationell krisledning och hur regeringen snarare än enskilda myndigheter ska vara dem som bestämmer om införandet av olika restriktioner och liknande.

När man måste styra i dimma är det