Vad exakt visste svenska underrättelsetjänsten?

Varför arresterades inte Taimour Abdulwahab al-Abdaly på sakliga skäl, innan han kunde utföra dådet, med tanke på att faran var så pass hög att en individ inom svenska försvaret varnade en vän flera timmar i förväg om vad som sannolikt skulle ske?

Det råder många frågor beträffande terrordådet på Drottninggatan den 11 december 2010, och ännu fler beträffande Sveriges roll i ”Kriget mot terrorismen”; en historia som går tillbaka årtionden och dessutom involverar CIA.

– Efter andra världskriget organiserades i Sverige en hemlig militär grupp under Nato-kontroll som gick under namnet ”Stay-Behind”. Medlemmarna rekryterades främst ur civilbefolkningen och kontrollerades av SÄPO, men fick även utbildning i gerillakrigföring i både England och USA. Officiellt var den svenska grenen endast aktiv under 1950-60 talet. Med tanke på att Sovjetunionen dock fortsatte att utgöra ett hot under de följande årtiondena fram tills dess kollaps, är det trovärdigt att Stay-Behind verkligen upphörde att existera i Sverige? Har vår nationella underrättelsetjänst, såväl som andra länders, fortsatt att rekrytera medlemmar till paramilitära organisationer inom vårt lands gränser?

– William Colby, som senare blev chef för CIA, var mellan åren 1951-1953 stationerad i Stockholm. Förenta Staternas Central Intelligence Agency har varit aktiv med att destabilisera folkvalda regeringar och skapa politiskt explosiva situationer världen runt sedan organisationen skapades. Amerikanska senatorn Daniel K. Inouye har sagt följande om CIA: ”Det existerar en skuggregering med sitt eget flygvapen, sin egen flotta, sitt eget system för att säkra finanser, och förmågan att agera på vad de själva anser utgör nationella intressen, bortom all kontroll, och fri från självaste lagen.” CIA är inom den amerikanska underrättelsetjänsten den gren som specifikt arbetar utanför Förenta Staternas gränser. CIA var också delaktig i NATOs Stay-Behind runtomkring i Europa. Bevis har på senare år framkommit (och i många fall bekräftats) som visar att Stay-Behind inte enbart var till för att bekämpa en eventuell sovjetisk invasion, utan att de även var delaktiga i terrorattacker i Italien, Irland, Turkiet, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal, Belgien och även i Sverige. Är det en omöjlighet att skaparna bakom denna rörelse skulle agera i Sverige även i modern tid om de ansåg sig ha anledning att behöva göra det? Är det dessutom möjligt att de skulle fått klartecken att göra detta av eventuella samarbetspartners inom den svenska regeringen och underrättelsetjänsten?

– Från Wikileaks nyligen släppta dokument framgår det att den svenska regeringen har haft ett hemligt och oetiskt samarbete med Förenta Staternas underrättelsetjänst. I dokumenten framgår det att svenska regeringen bad amerikanska företrädare i landet att hålla deras informationshämtande på en informell nivå för att på så sätt undvika granskning från riksdagen. Man önskade hålla diskussioner om ”anti-terror operationer” undan allmänhetens ögon. I dokumenten avslöjas också hur svenska justitieministern och försvarsministern var mycket nöjda med samarbetet.

– Så här snart ett årtionde efter den 11 september 2001, så framgår det klart och tydligt att döma av konkreta bevis, att terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon inte alls överensstämmer med den officiella versionen, som massmedia basunerat ut. Man bör då ha i åtanke William Colbys kommentar om att ”Central Intelligence Agency äger alla som har något inflytande i massmedia.” Svensk nyhetsrapportering har i princip uteslutande efterapat vad amerikansk media förmedlat angående den 11 september 2001, varför de som ifrågasätter den officiella versionen i allmänhetens ögon oftast anses vara knasiga.

– Om dessa attacker antingen organiserades, eller i lindrigaste fall tilläts att ske på amerikansk mark, som förevändning för krig i Mellanöstern, är det då inte möjligt att samma organisation, eller någon affillierad grupp, i hemlighet skulle kunna ha arrangerat ett terrorattentat i ett annat land, för att på så sätt försäkra sig om fortsatt stöd från nationen i fråga beträffande ”kampen mot terrorismen”?

– I de släppta Wikileaks-dokumenten framgår det uttryckligen att det rådande svenska politiska klimatet gör det ytterst svårt för ett formellt avtal angående terroristrelaterad informationsgranskning. Frågan man då måste ställa sig är sålunda ifall en terrorattack på svensk mark inte skulle kunna ha underlättat att vända opinionen?

– Begreppet ”False Flag” syftar till att man under fiendens flagg attackerar sitt eget folk, alt. sina allierade, för att därigenom vinna stöd från dem. Pentagon-dokumentet ”Field Manual FM 30-31B” beskriver hur man sätter i verket en ”terroristattack” i nationer som ”inte agerar tillräckligt effektivt” mot det uppfattade hotet. (I fallet FM 30-31B gällde det mot kommunistaktiviteter). Är det helt orimligt att Taimour Abdulwahab al-Abdaly hatade Sverige och ”de otrogna” så mycket att han lät sig utnyttjas av större och hemliga makter (ev. även för honom)?

– Sedan kriget mot terrorismen startade så har ett flertal potentiella s.k. terrorister arresterats innan de hunnit fullborda dåden. I likhet med Taimour Abdulwahab al-Abdaly så har dessa individer varit mindre begåvade och tillvägagångssättet mycket klumpigt. Likt al-Abadaly så blev Richard ”skobombaren” Reid och Umar Farouk ”kalsongbombaren” Abdulmutallab extrema fundamentalister i Storbritannien. Det är också just i Storbritannien som rekryteraren Anwar al-Awlaki arbetade – under samma period som al-Abdaly var där. Till saken hör att Anwar al-Awlaki sägs ha rört sig i samma nära cirklar som Reid, rekryterat Abdulmutallab och även ha haft ett finger med i spelet beträffande 9/11. MEN ändå så var denne Al Qaida-ledare inbjuden och närvarade på en middag i Pentagon bara månader efter att Twin Towers föll. Till saken hör också att kalsongbombaren Abdulmutallab inte hade något pass, men blev eskorterad ombord flyg 253 av en agent från USAs säkerhetstjänst. Efter mycket påtryckningar erkändes också detta officiellt av USA, med hänvisning till att de försökte kartlägga Al Qaida… (Som för övrigt på arabiska betyder ”databasen” och var gruppnamnet på de Mujahedinkrigare som CIA rekryterade och utbildade i Afghanistankonflikten mot Sovjet.) Med andra ord, och i lindrigaste fall, så kände amerikanska underrättelsetjänsten till att Abdulmutallab utgjorde en fara, men valde att inte göra något. Resultatet var att övervakningssamhället i USA och internationellt ökade dramatiskt efter hans misslyckade dåd. Är det inte möjligt att samma strategi låg bakom attentatet på Drottninggatan?

– Bredvid Taimour Abdulwahab al-Abdalys kropp fanns en walkie-talkie. Det har spekulerats att han hade en medhjälpare. Mycket möjligt. Men vem var då denne alt. dessa personer? Kan det vara så att walkie-talkien i själva verket var en fjärrutlösare, och att individen som tryckte på knappen detonerade bomberna innan de kunde orsaka verklig skada? Om al-Abdaly var den ende som var i kontroll av bomberna varför gick han då inte in på en plats där folk trängdes mitt i julruschen? Kan det vara så att attentatet var designat att ha mer skräckvärde än ödeläggande effekt? Ett sådant beslut skulle dock knappast ha varit al-Abdalys med tanke på hans aggressiva sista meddelande till bl.a. TT där han beskrev hur svenska barn, systrar och döttrar skulle dö etc. Till saken hör att en primärt psykologisk terrorbomb i så fall inte skulle vara första gången. Både Reids och Abuldmutallabs bomber skulle nämligen aldrig ha kunnat explodera, så som de planerade att detonera dem. Så är det därför möjligt att Taimour Abdulwahab al-Abdaly blev förrådd av dem som han samarbetat med? Är det trovärdigt att en annan jihadist, som delade hans hat mot västvärlden, skulle sabotera attentatet? Om inte, så vem skulle ha haft anledning att förråda honom?

– De släppta Wikileaks-dokumenten avslöjar bl.a. hur Förenta Staterna fick råd från en högt uppsatt tjänsteman inom svenska försvaret beträffande hur amerikanarna bättre skulle kunna influera Sveriges viktigaste beslutsfattare gällande truppförstärkning till Afghanistan. Månaderna efter att detta skedde så ökade Sveriges utgifter för kriget i Afghanistan också betydligt. Från 2009 till 2010 steg kostnaden med 50%, till 1,5 miljarder kronor.

– Under de senaste 10 åren har Sveriges politiker alltmer ignorerat folkets vilja. Befolkningen fick aldrig rösta om att vi skulle överge vår neutralitet och skicka trupper till länder långt bortom våra gränser. I slutet av oktober 2009 låg stödet för svenska truppnärvaron i Afghanistan på 34% enligt Synovates opinionsmätning. I februari 2010 påstods det att stödet hade ökat till 48%, vilket var en klar manipulation då frågan som ställdes var: ”Är du för eller emot Sveriges deltagande i FN:s militära insats i Afghanistan?” Faktum är att det inte ens finns några FN-trupper i Afghanistan. Eftersom det inte existerar något starkt folkligt stöd för svensk truppnärvaro är det därför helt osannolikt att en s.k. ”false flag” tilläts att äga rum, som förevändning för att Sverige skulle behålla sin närvaro i ”terroristernas högfäste”? I december 2010, knappt en vecka efter terrordådet på Drottninggatan beslutade också riksdagen att förlänga svenska truppnärvaron i Afghanistan.

– Utan att befolkningen fick tillfälle att få göra sin röst officiellt hörd så infördes FRA-lagen år 2008, trots stora informella protester. Numera kan staten därför avlyssna medborgares telefonsamtal, samt läsa deras sms och epost. Utvecklingen går onekligen i riktning mot en polisstat, i den mening att alla skall behandlas som misstänkta. Med tanke på befolkningens stora missnöje över detta rättsliga övergrepp, är det därför inte rimligt att terrorattentatet på Drottninggatan nu kommer att ge FRA vind i seglen? Kan detta vara en anledning varför Taimour Abdulwahab al-Abdaly, i lindrigaste fall, aldrig blev stoppad av underrättelsetjänsten?

– Sverige går mot en skrämmande utveckling. De enda tillfällena politikerna tycks bry sig om befolkningens röst är inför valen. Vad vi därefter bevittnar är hur de förtroendevalda turas om att ta lagen i egna händer. Exempel på detta är hur Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, enligt Sveriges grundlag begick högförräderi då han signerade Lissabonavtalet, och nu senast återigen med grundlagsändringen då han vägrade landets medborgare en folkomröstning. Hur kan det komma sig? Kan det bero på att han primärt representerar andra intressen? F.d. statsminister och numera utrikesminister Carl Bildt, finansminister Anders Borg m.fl. är medlemmar i Bilderberg Group. Även Mona Sahlin och Reinfeldt har deltagit i deras möten. Bilderberggruppen är en dokumenterat elitistisk organisation som bakom stängda dörrar sätter policys för världen, med strategin att medlemmarna sedan implementerar dem under skenet av att det är en inhemsk idé. Är det därför möjligt att Sveriges ledning numera tar order från toppen istället från botten?

– Det har säkert inte undgått de flesta av Sveriges medborgare att landet under det senaste årtiondet har förändrats dramatiskt. Precis som Bilderbergsmedlemmen Tony Blair tog makten med ”Nya Labour” så har Sverige fått ”Nya Moderaterna” som endast i detalj skiljer sig från oppositionen. Precis som USA fick ”The Patriot Act” så har Sverige fått sin version med FRA. Precis som att USA och Storbritannien hade 9/11 och 7/7 så har nu Sverige sin ”12/11”. Det som klart framgår när man studerar parallellerna är att länderna arbetar efter samma grundplåt och att vårt lands politiker därmed inte är de slutgiltiga beslutsfattarna beträffande vår nations framtid, och absolut inte i första hand representerar befolkningens intressen.

Skriv under om du anser att det är dags att en det sker en grundlig och oberoende utredning av vad som pågår bakom kulisserna i Sverige.

Skriv under här, Namninsamling: Vi som kräver en oberoende men statligt finansierad utredning angående attentatet på Drottninggatan

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här