299 av 349 ledamöter röstade nyligen igenom en ny lag som börjar gälla vid årsskiftet och gör det omöjligt för banker att vägra ta emot kontanter. Folkrörelsen Kontantupproret beskriver det som en viktig seger för såväl privatpersoner som landet i stort.

Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt”, skriver Riksdagen om beslutet.

I praktiken innebär den nya lagen att banker och kreditinstitut måste se till att det finns både bankomater och dagskasseinsättningsmöjligheter i hela landet, vilket gäller de banker som har en inlåning från allmänheten på minst 70 miljarder kronor.

Läs mer på nyadagbladet.se